NEDERLAND – Bijvriendelijke gemeentes – Welke gemeentes mogen zich vanaf 2 november een jaar lang de Bijvriendelijkste Gemeentes noemen? Nederland Zoemt selecteerde er vijftien die voor deze titel in aanmerking komen. De genomineerden zetten zich in voor een veilige en voedselrijke omgeving voor wilde bijen.

De 15 genomineerde bijvriendelijke gemeentes

 • Achtkarspelen
 • Almere
 • Bladel
 • Boxmeer
 • Delft
 • Enschede
 • Gouda
 • Hoogeveen
 • Horst aan de Maas
 • Leiderdorp
 • Moerdijk
 • Papendrecht
 • Soest
 • Utrecht
 • Zoetermeer
15 bijvriendelijke gemeentes

Wat zijn bijvriendelijke gemeentes?

Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer. Onder andere door te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen.
Bovendien neemt de gemeente haar inwoners hierin mee. Met bijvoorbeeld voorlichting wat mensen zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren.
Zo geeft de ene gemeente haar inwoners een setje bijvriendelijke bloemzaden cadeau, en krijgen inwoners in de andere gemeente via de wijkbeheerder meer informatie over ontstening.
In alle gemeentes worden medewerkers geschoold in bijvriendelijk beheer. Daarnaast worden bomen geplant die goed zijn voor wilde bijen. Ook worden bermen en weides pas laat in het jaar gemaaid.

17% gemeentes bijvriendelijk

Het aantal bijvriendelijke gemeentes is het afgelopen jaar flink toegenomen. Inmiddels zijn er 62 bijvriendelijke gemeentes. Dat is 17% van het totaal aantal gemeentes. Nederland Zoemt roept alle andere gemeentes op ook bijvriendelijk te worden.

 

Wie neemt het stokje over van Zoetermeer?

Op de landelijke Natuurwerkdag, 2 november, wordt de Bijvriendelijkste Gemeente bekendgemaakt. Deze gemeente neemt het stokje over van Zoetermeer, die de titel als eerste een jaar lang mocht voeren.
De winnende gemeente ontvangt onder andere biologische bloembollen en een groot insectenhotel. Zo kunnen nog meer wilde bijen zich er thuis zullen voelen.

Over Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu. Mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De organisaties willen het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten.
Het gaat namelijk niet goed met de wilde bij. De helft van alle 358 soorten is bedreigd. Van het groente en fruit dat wij eten is 80% afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

Meer info

Meer over Nederland zoemt, zie het artikel op GroenVandaag: Gemeenten vriendelijk voor wilde bij.
En natuurlijk dit artikel. 5 indrukwekkende feiten over hommels.