WAGENINGEN – Afgelopen weekend organiseerde De Vlinderstichting voor de achtste keer de tuinvlindertelling. Uit de eerste 5.000 tellingen blijkt de meest getelde vlinder met grote voorsprong de atalanta te zijn: een grote zwarte dagvlinder met witte en oranje banden.

Atalanta vlinder

De atalanta was met uitzondering van Friesland, Groningen en Drenthe de meest getelde vlindersoort in alle provincies. De kleine vos eindigde op de tweede plaats en de dagpauwoog werd derde. Ook in Vlaanderen kwam de atalanta dit weekend als de uitgesproken winnaar uit de bus. In de noordelijke provincies was de kleine vos de talrijkste vlinder.

Trekvlinder
De atalanta is een trekvlinder die elk jaar opnieuw in het voorjaar Vlaanderen en de rest van Europa koloniseert vanuit Spanje en Frankrijk. “Ondanks het koude voorjaar wisten veel atalanta’s ons land te bereiken. Het natte weer zorgde vervolgens voor een weelderige plantengroei, waardoor de rupsen zich dit jaar extra goed konden ontwikkelen. Het zijn die jonge vlinders die we afgelopen weekend konden zien rondfladderen, in grotere aantallen dan andere jaren”, zeggen Wouter Vanreusel en Chris van Swaay, vlinderexperts van Natuurpunt en De Vlinderstichting.

Resultaten Vlindertelweekend 2016
-Totaal aantal vlinders: 46.826
-Aantal vlindersoorten: 51
-Totaal aantal tuinen: 3.048
-Totaal aantal tellingen: 4.308
-Gemiddeld aantal vlinders per telling: 10,9
-Gemiddeld aantal soorten per telling: 4,1

Bron: Vlinderstichting.