ZUID-HOLLAND – De provincie Zuid-Holland is gestart met het project ‘De berm komt tot bloei’. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm te creëren als leefgebied voor insecten.
Om de biodiversiteit te vergroten beheert de provincie de provinciale bermen ecologisch. Dit is nodig omdat het slecht gaat met de insecten in Nederland. Het aantal insecten is in de afgelopen 30 jaar met maar liefst 75% afgenomen. Insecten hebben we hard nodig, bijvoorbeeld voor het bestuiven van de gewassen. 

bijendiner honingbij bij

 

Bloeiende berm

Anders maaien

In 2017 startte het project ‘De berm komt tot bloei’ met een aantal proefbermen. In 2018 zijn de eerste tien wegen ecologisch beheerd. Vanaf dit jaar maait de provincie alle provinciale wegbermen volgens een nieuwe ecologische methode.

 

Ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer betekent minder maaien, het maaiafval meenemen en na groot onderhoud gebiedseigen zaadmengsels zaaien. Het maaiafval wordt afgevoerd, zodat de grond voedselarmer wordt. Een voedselarmere, verschraalde bodem zorgt namelijk voor meer verschillende bloemen- en plantensoorten.

kleurkeur Bijenstrategie, maaibeheer en biodiversiteit

 

Wat zijn de gevolgen?

Op korte termijn zijn de gevolgen van het nieuwe bermbeheer zichtbaar. De bermbegroeiing komt hoger te staan en ziet er wat ruiger uit. Voor de verkeersveiligheid worden de stroken direct langs wegen, kruisingen en zichthoeken worden vaker gemaaid.

Een ander gevolg kan zijn dat er in de hogere bermbegroeiing plantensoorten opkomen die beter niet in de berm staan. Het gaat dan om planten die woekeren, overlast veroorzaken op agrarische grond of giftig zijn voor dieren. De provincie Zuid-Holland ziet Akker(melk)distels, Reuzenberenklauw, Jacobkruiskruid, Groot hoefblad en Japanse Duizendknoop als ongewenste plantensoorten.

 

Bijenhotels

Ook plaatst de provincie Zuid-Holland 35 bijenhotels op plekken langs de provinciale wegen en fietspaden. Hierin kunnen bijen en andere insecten onderdak vinden.

 

Kijk voor meer informatie over dit project op www.zuid-holland.nl/bermkomttotbloei

Zie ook het artikel op GroenVandaag over Honey Highway.

Meer info: HoneyHighwayNog meer over bermen en beheer

Lees ook deze berichten op GroenVandaag.