GOUDA – Bermbeheer. Gemeente Gouda is uitgeroepen tot BovensteBeste Bermbeheerder 2020. Boer Dirk Meerkerk uit Polsbroek kwam nipt als tweede uit de bus.

André Kleinwee is de verpersoonlijking van het goede bermbeheer van de gemeente Gouda: hij zet zich al bijna veertig jaar in voor de natuur, insecten en vlinders. De jury: “Op veengrond, dus extra moeilijk om resultaat te boeken. Maar het lukt wél en de aanhouder wint. Deze gemeente is een voorbeeld voor andere op rijke bodems!”

Bovenste beste Bermbeheer

bermbeheer

Andre Kleinwee, bermbeheerder

Maartje van der Veen was een van de personen die de Gemeente Gouda en in het bijzonder Kleinwee genomineerd hebben. Van der Veen: “Kleinwee is in de jaren 80 begonnen met ecologisch bermbeheer. Bijna veertig jaar later bloeien de Goudse bermen voluit en zijn er allerlei orchideeënsoorten. De bermen vormen één grote ecologische hoofdstructuur, die weer verbonden zijn met grote natuurgebieden in en rondom de stad. André werkt nauw samen met productbeheerder Marieke van der Meer, die zorgt voor het reguliere onderhoud. Marieke kijkt altijd praktisch of iets mogelijk is”.

Ook de communicatie verzorgen zij samen: Kleinwee communiceert veel via twitter @ecolooggouda, zijn collega Van der Meer is verantwoordelijk voor alle communicatie over groen via de gemeentekanalen. Van der Veen heeft aan het eind van haar nominatie nog een wens: “Het zou geweldig zijn als we het belang van bloemen en planten over kunnen brengen op bewoners met versteende tuinen of alleen maar gras. Met aandacht van De Vlinderstichting krijgen we ongetwijfeld weer meer bereik om Gouwenaren te bereiken”. Die wens is dus in vervulling gegaan.

kleurkeur Bijenstrategie, maaibeheer en biodiversiteit

Bermbeheer voor biodiversiteit

De verkiezing BovensteBeste Bermbeheerder 2020 is een initiatief van De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur. Titia Wolterbeek, directeur van de Vlinderstichting: “Er kan helaas maar één winnaar zijn. Want veel gemeenten en andere organisaties, en ook particulieren, zijn heel goed bezig met bermbeheer, gericht op biodiversiteit. Dat blijkt wel uit het grote aantal genomineerden. We hopen dat deze verkiezing een stimulans is voor andere bermbeheerders om zich ook in te zetten voor de biodiversiteit in stad en dorp.” Kleurkeur, het keurmerk om opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers, groenbedrijven) aan te zetten tot insectenvriendelijk beheer, kan daarbij een steun in de rug zijn.

De jury bestond uit Patrick Jansen (Wageningen Universiteit), Lodewijk Hoekstra (tv-tuinman), Dick Oosthoek (Stichting Groenkeur) en Anthonie Stip en Albert Vliegenthart (De Vlinderstichting).

Titia Wolterbeek reikt op 17 juli 2020 de prijs, een houtsculptuur gemaakt door houtdraaier Otto Koedijk, initiatiefnemer van de verkiezing, uit. Andere genomineerden die hoog zijn geëindigd zijn de gemeenten Noordoostpolder, Maasgouw, Utrecht, Gemert Bakel en Goes en Stadsdeel Oost Amsterdam.