OEGSTGEEST – Vandaag is het de dag van de arbeid. De feestdag van de socialistische arbeidersbeweging die onder andere de invoering van de 8 urige werkdag herdenkt.

Dag van de Arbeid

In de communistische symboliek zijn hamer en sikkel de attributen van arbeiders en boeren die gezamenlijk aan de basis van het socialisme staan. In de Nederlandse symboliek zijn het de vuist en de roos. Gestaalde socialisten zingen op deze dag de Internationale. Misschien zien we dat straks nog even op het journaal. Maar een grote populariteit heeft het strijdlied niet langer.

De Internationale

Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen, ontwaakt, ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!

Dit in tegenstelling tot de roos, die haar symboliek in de Christelijke traditie stevig heeft behouden als het attribuut van Maria, die de roos zonder doornen wordt genoemd, omdat zij vrij is van zonde.
In de heidense overlevering is de symboliek zelfs onverwoestbaar. Vanwege haar geur en schoonheid is de roos gewijd aan de Romeinse godin van de liefde Venus. De doornen staan voor liefdesverdriet.