Bostulp – Aan het begin van het stinzenplanten seizoen organiseert Stichting Stinze-Stiens een lezing over stinzenplanten. Anastasia Stefanaki vertelt het spannende verhaal van de Bostulp ‘going wild’. Ze is post-doc en heeft haar onderzoek naar de ‘Keningin fan de Stinzeblomkes’, de Bostulp, gedaan aan de Wageningen Universiteit. Het onderzoek is geïnitieerd en gefinancierd door Stinze-Stiens. Het onderzoek naar de geschiedenis van de introductie van de Bostulp in Noord-West Europa is inmiddels vrijwel afgerond. 

Lezing Bostulp

De 16de-eeuwse reis van de bostulp: van het Middellandse zeegebied naar de kasteeltuinen van Noord Europa.
spreker: dr. Anastasia Stefanaki
19 februari, 11.00 u. – 11.45 u. en 14.00 u. – 14.45 u.
locatie: Pakhûs SOLO
Smelbrêge 9
9051BH Stiens

Informatie: www.stinzenflorajournaal.nl
Reserveren verplicht: stinze.stiens@icloud.com

bostulp

Bostulp in bloei bij Stinze-Stiens.

Herbaria

Voor het behoud van historisch waardevolle stinzenplanten vegetaties is historisch onderzoek van belang. De combinatie van historisch onderzoek met onderzoek naar oude populaties in tuinen en parkbossen en in het wild voorkomende planten met onderzoeksmethoden die kijken naar de genetica van een plant is een opkomend vakgebied. Plantmateriaal uit prachtige Herbaria uit de 16e eeuw zijn daarbij onmisbaar. Het kan inzicht geven in de genetische variatie van planten die op diverse plaatsen groeien en in hoeverre de planten, die nu als stinzenplant zijn verwilderd, overeenkomen met planten die in het wild groeien rond de Middellandse zee.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Open tuin en rondleiding Stinzenplanten

Anastasia Stefanaki

Anastasia Stefanaki doet veldonderzoek naar de Bostulp op Martenastate (Koarnjum), 13 april 2021.

Stinze Stiens

Veel historische terreinen bij states en voorname notabelenwoningen kleuren in april prachtig geel door de bloei van de Bostulp. Deze elegante bloem werd enkele jaren geleden tot ‘Keningin fan de Stinzenblomkes’ gedoopt door Stinze-Stiens. Stinze-Stiens is bekend door de mooie stinzenfloratuin achter het Doktershûs in Stiens. De eigenaren, Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee namen in 2015 het initiatief tot de Stinzenflora-monitor. Deze heeft sinds vorig jaar een nieuwe redactie. Zelf zetten ze hun activiteiten voort in het Stinzenflorajournaal dat met enige regelmaat verschijnt. Vorig jaar is de Stichting Stinze-Stiens opgericht. Een van de doelstellingen is: het ondersteunen van behoud en ontwikkeling van historisch belangrijke landgoederen, parken en tuinen in Friesland bij voorkeur wanneer er sprake is van historisch belangrijke stinzenflora.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Stinzenfloraseizoen 2024 van start bij Stinze-Stiens