Gekleurd met NL indigo – Verven met indigo is één van de oudste verfmethoden van de wereld. In India, China en Japan wordt indigo al eeuwenlang als natuurlijke kleurstof gebruikt. Tegenwoordig wordt er vooral geverfd met chemische kleurstoffen. Maar de vraag naar natuurlijk indigo neemt snel toe. De consument van nu wil graag een duurzame spijkerbroek aan, die gekleurd is met dit natuurlijk indigo. Een mooie kans voor de Nederlandse tuinbouw: indigo telen in de kas?

Gekleurd met NL indigo

Door GreenPort Aalsmeer

Spijkerbroek

Filip van Noort is onderzoeker bij Wageningen Plant Research in Bleiswijk en betrokken bij het project Natuurlijk gekleurd met NL indigo. Binnen dit project wordt onderzocht of het lucratief is om natuurlijke indigo uit planten te halen die in een kas zijn geteeld.
Het onderzoek startte een tijd geleden met het verzamelen van verschillende soorten planten. “We zijn de Indigofera en Polygonum gaan telen in de kas. Al snel bleek dat de Polygonum qua teelt het beste is: deze plant zaait gemakkelijk, vermeerdert snel en groeit weelderig. Bijna onkruidachtig.”
De volgende stap was om bekijken hoeveel indigo er daadwerkelijk in het blad zit, of het gewas jaarrond in de kas geteeld kan worden en of dit een goede kwaliteit indigo oplevert. Op basis van deze onderzoeksresultaten kan er beoordeeld worden of de teelt van indigohoudende planten in een ‘warme’ kas een goede businesscase kan zijn.

Zie ook een eerder artikel over dit onderzoek op GroenVandaag.

Opbrengst

“We zijn tot de conclusie gekomen dat je Polygonum wel in de kas kunt telen. Maar de prijzen voor natuurlijk indigo zijn zo laag, ze wegen nu niet op tegen de kosten om het in een kas te telen. Ook leveren de planten nog te weinig indigo op. Het is nu nog geen rendabele teelt voor de Nederlandse kwekers.” Dus voorlopig geen spijkerbroeken die gekleurd zijn met natuurlijke Nederlandse indigo.

Toekomst

Maar Filip ziet wel mogelijkheden voor de toekomst: “In Japan telen ze indigo van maart tot november buiten. Het klimaat is daar vergelijkbaar met het klimaat in Nederland. Dus we hebben besloten om met Polygonum door te gaan, maar dat we het onderzoek buiten voortzetten. Tijdens deze nieuwe proef kijken we hoeveel gewas er buiten geteeld kan worden en welke kwaliteit indigo er vanaf komt.”

Indigo in Nederlandse kassen?

Coloured in Holland

Het is volgens Filip moeilijk in te schatten hoeveel planten er geteeld moeten worden voor een kilo, omdat je aan de plant zelf niet kunt zien hoeveel erin zit: “Ik ga ervan uit dat we voor een kilo aardig wat planten nodig hebben. Maar de buitenteelt is niet ingewikkeld.
De grote vraag is of we het economisch op kunnen nemen tegen de natuurlijke kleurstof uit het buitenland. Als we voldoende planten kunnen telen van een goede kwaliteit en tegen een lage prijs, zie ik kansen voor de teelt van indigo in Nederland. Dan draag ik in de toekomst de eerste spijkerbroek die geverfd is met Nederlandse – natuurlijke – indigo!”

Zie voor het volledige interview Greenport Aalsmeer.

foto spijkerbroek: rgb stock, Alessandro, Alessandro Paiva
tekst en intro-foto: Greenport Aalsmeer