GROENE HART – Bodemdaling is een onderwerp dat eigenlijk iedereen raakt, maar tegelijkertijd ongrijpbaar en abstract blijft in het dagelijks leven. Verschillende samenwerkende overheden maakten daarom een documentaire Het zinkende land die heel indringend zichtbaar maakt welke prijs we betalen voor ons cultuurlandschap.

Bodemdaling

Het zinkende land

[youtube id=”Dxpj-HJ3XQQ” width=”600″ height=”350″ autoplay=”no” api_params=”?rel=0&controls=0&showinfo=0″ class=””]

Dit is dus wat bodemdaling doet. Pompen we onszelf de komende jaren verder de diepte in? Echt een aanrader om even de tijd te nemen om via deze documentaire de bodemdalingsproblematiek vanuit verschillende perspectieven te beleven.
De bodem in het veenweidegebied van groten delen van West- en Noord-Nederland daalt in rap tempo. Stad en land op veengrond zakken langzaam weg, in een hoger tempo dan de zeespiegel stijgt. Dat heeft gevolgen voor de bewoners en gebruikers én voor de overheden die hiermee te maken hebben.

Pompen we onszelf de komende jaren verder de diepte in?

Diverse waterschappen, provincies en gemeenten financierden samen de documentaire Het zinkende land.De documentaire toont de gevolgen van bodemdaling, de urgentie om duurzamer met veenbodems om te gaan en laat zien hoe bewoners, bedrijven en overheden aan oplossingen werken.
Onder meer door het hoger houden van de grondwaterstand en andere manieren van bouwen op veengrond. Zonder tijdig ingrijpen kunnen maatschappelijke kosten oplopen tot ruim 20 miljard in 2050 en gaat een typisch Nederlands cultuurlandschap langzaam ten onder.

Bron: Groene Hart

Foto: Karel Tomeï, met dank aan Uitgeverij Scriptum