Minister van Groen – Branchevereniging VHG en NVTL hebben een aanzet gemaakt voor een groene paragraaf in het Regeerakkoord van het volgende Kabinet, dat na de verkiezingen op 15 maart aanstaande gevormd zal worden. Ze presenteerden die op dinsdag 4 oktober in postervorm tijdens de Groene Poortbijeenkomst met Tweede Kamerleden in Perscentrum Nieuwspoort. De verenigingen pleiten voor een Deltaplan Groen. De verantwoordelijkheid voor de realisatie ervan moet in handen zijn van een nieuwe Minister van Groen.

Minister van Groen

Groene openbare ruimte

Het Deltaplan Groen bevat concrete suggesties voor meer groen in tuinen en de openbare ruimte. Zo kunnen financiële prikkels – waaronder de lage btw op hoveniersdiensten – helpen meer levende tuinen aan te leggen. Ook zijn er acties opgesomd voor groen in, om, op en aan gebouwen.

groenvandaag

Doelstellingen


Volgens VHG en NVTL moet het deltaplan de milieudoelstellingen van het klimaatakkoord realiseren en de biobased economie stimuleren. Ook ondersteunt het programma het behoud en herstel van biodiversiteit en bevordert het de gezondheid en het welbevinden van de bevolking.

VHG-directeur Egbert Roozen over dit initiatief: “Er is veel energie in Nederland om de leefomgeving te vergroenen, maar we missen op nationaal niveau beleidskaders en raamwerken waarbinnen alles samenvalt. Daarom zijn we zo ambitieus geweest om alvast een groene paragraaf te schrijven voor het Regeerakkoord van het volgende Kabinet. Om de coalitiepartijen na de verkiezingen te helpen.”

De initiatiefnemers stellen dat een brede samenwerking nodig is om een groene, levende delta te realiseren. Van overheid, financiers en kennispartners tot architecten, uitvoerders en eindgebruikers.

Foto: Branchevereniging VHG en NVTL overhandigen de poster met de uitgangspunten van het Deltaplan Groen aan de Tweede Kamerleden Lutz Jacobi, Henk Leenders (beiden PvdA) en Erik Ziengs (VVD) tijdens de Groene Poortbijeenkomst in Nieuwspoort Den Haag.

Intro-foto, rgb stock, Colin Brough

LEESTIP: Lees ook dit artikel over biodiversiteit op GroenVandaag: Eerste lustrum Jaarrond Tuintelling wordt Bioblitz