Huismus – Hoewel de telresultaten nog tot 12.00 uur kunnen worden doorgegeven, is het duidelijk dat de huismus dit jaar, bij de 13e Nationale Tuinvogeltelling, de meest getelde tuinvogel van 2016 wordt. Tot nu toe is de huismus bijna 160.000 keer geturfd door bijna 50.000 mensen.

Huismus

Koolmees en merel

Voorafgaande jaren was de huismus ook al de meest getelde vogel. Dat de huismus in groepen leeft, draagt bij aan het resultaat. De koolmees en merel maken de top-3 compleet.

nationale_vogelbescherming_logoVeel kepen

Dit jaar werden ruim twee keer zoveel kepen geteld. Deze vink-achtige vogel overwintert in landen waar veel beukennootjes te vinden zijn. In Nederland is sprake van een goed mastjaar, een jaar waarin bomen veel vrucht dragen. Dat trekt niet alleen kepen aan, maar is goed voor meer vogelsoorten.

Spreeuw buiten top-10

De spreeuw eindigt dit jaar voor het eerst sinds de start van de Tuinvogeltelling buiten de top-10. Dit hangt samen met het feit dat het aantal spreeuwen wat de laatste jaren in ons land broedt, gestaag afneemt.

Vogeltelling

Opkomst halsbandparkiet
De halsbandparkiet doet het goed. Ook dit jaar werden er meer geteld. De knalgroene vogel profiteert in de winter van het bijvoeren en het vele voedsel in de steden.

voorlopige uitslag 2016

1 Huismus
2 Koolmees
3 Merel
4 Pimpelmees
5 Vink
6 Kauw
7 Turkse tortel
8 Ekster
9 Roodborst
10 Houtduif

De Nationale Tuinvogeltelling is het grootste burger-wetenschap evenement van Nederland en wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Met MijnVogelltuin.nl start de Vogelbescherming een grote campagne voor vergroening van Nederlandse tuinen start. Grote trekker van de website is de unieke postcode-scanner waarmee tuinbezitters binnen een oogwenk ontdekken welke vogels er in hun tuin leven. Men kan direct met de vergroening van de tuin aan de slag door de gepersonaliseerde tuintips. Zo wordt tuinieren leuker, groener en krijg je als bonus een hoop gevleugelde vrienden.

bron: De Nationale Tuinvogeltelling

Vogelbescherming telling afgelopen jaren

Wil je weten welke vogels de afgelopen jaren werden geteld, lees dan deze artikelen op GroenVandaag: