OEGSTGEEST – Op 8 maart is het internationale Vrouwendag. Deze dag staat in het teken van strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal ter wereld. De dag is in de twintigste eeuw ontstaan. Vrouwen kwamen op voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.

Op het platform InternationaleVrouwendag vind je alle activiteiten die op of rondom 8 maart in nederland worden georganiseerd.

 Internationale vrouwendag

Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. De dag is beroemd geworden door onder meer de poëtisch verwoorde eis van de vrouwen: “brood en rozen”. De staking was het prille begin van de strijd voor de vrouwenemancipatie en tegen de vrouwendiscriminatie. In 1911 deed de Duitse socialiste Clara Zetkin tijdens een conferentie voor socialistische vrouwen in Kopenhagen het voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale Vrouwendag.

vrouwendag21

 

Sint-Petersburg

In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Nu in het Russische Sint-Petersburg, onder leiding van de revolutionaire Aleksandra Kollontaj. Mede als gevolg hiervan verkoos het Internationale Vrouwensecretariaat van de Communistische of Derde Internationale in 1921, 8 maart definitief tot datum van de Internationale Vrouwendag.

mimosa vrouwendag

De Mimosa wordt in Italië en Rusland als symbool gebruikt voor de viering van Vrouwendag. (foto WikiCommons)

 

Sinds de jaren zestig wordt de Vrouwendag wereldwijd volop gevierd. Meestal met demonstraties, bijeenkomsten en conferenties. Vrouwen uit alle landen, gezindten en politieke stromingen nemen deel.

In 1978 werd de Internationale Vrouwendag door de Verenigde Naties erkend.Export van bloemen en planten

Vrouwendag is een grotere impuls voor onze export van bloemen en planten. Vooral in Oost-Europese bestemmingen is de viering een belangrijk geefmoment voor bloemen. Met het brede assortiment, de sterke logistiek en toegespitste service is de Nederlandse bloemen- en plantengroothandel goed in staat om aan de groeiende vraag te voldoen, zo stelt de branche-organisatie VGB vast. Na Vrouwendag op 8 maart is de Engelse Moederdag de volgende extra belangrijke bloemendag voor de Nederlandse bloemen- en plantensector.

[Intro-foto, rgb stock, toutouke, Agnes Scholiers]

 Nog meer bijzondere feestdagen

Behalve internationale vrouwendag zijn er nog veel meer bijzondere feestdagen waarop bloemen en planten gewenst zijn.

Wat denk je van deze?

Internationale dag van het naakt-tuinieren
Telers haken in op Internationale Iris-dag
Internationale Dag van de Orchidee
Internationale Kattendag, lang leve onze huistijger
21 juni: internationale yoga dag