Koele steden – Hoe houden we onze steden leefbaar en koel tijdens deze steeds warmere zomers? Floriade Expo 2022 besteedt aandacht aan oplossingen voor deze uitdaging. De zomers worden steeds warmer en er komen meer uitschieters qua temperatuur. In Nederland is dat de laatste dagen goed te merken met temperaturen boven de 30 °C, maar ook in veel andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk is het uitzonderlijk warm. Het Groene Stad verhaal in het Floriade-park geeft informatie over de impact van groen in steden.

Koele steden

Floriade Expo 2022 voor impact van groen in steden

De groene verkoeling

In de stad is het doorgaans warmer dan daarbuiten doordat wegen, gebouwen en andere verharde oppervlakten de warmte van de zon absorberen en weer afgeven aan de directe omgeving. Daarnaast blijft hitte hangen tussen dichte bebouwing, waardoor het nog warmer wordt. Dat zorgt ervoor dat het in steden meestal enkele graden warmer is dan buiten de stad, maar het verschil kan incidenteel oplopen tot meer dan 10 °C.

Om die grote verschillen te voorkomen is het belangrijk om zoveel mogelijk groen aan te leggen in steden. Groene gebieden zoals parken worden overdag namelijk minder warm en koelen ’s avonds sneller af dan de gebieden vol steen in de stad. De verkoeling die groene gebieden in de stad bieden, kan wel 4 ˚C zijn, afhankelijk van de afmeting van het gebied, en kan zich uitstrekken tot 1.5 km in de omgeving.

Bomen, bomen, bomen

Vooral de aanwezigheid van bomen is gunstig voor een stad. Niet alleen de schaduwvorming van bomen werkt verkoelend voor de omgeving, maar ook de waterverdamping van boombladeren heeft een positief effect op de temperatuur van een gebied. Tijdens het verdampingsproces onttrekken de bladeren warmte aan de lucht. Bomen zorgen op die manier voor koelte, en dan met name grote bomen met veel bladeren. Groen heeft daarnaast ook een positieve invloed op de gevoelstemperatuur van voetgangers en andere gebruikers van de openbare ruimte.

Bij de infokiosken van het Groene Stad verhaal die verspreid staan over het Floriade-park vind je meer informatie over de impact van groen op steden.

Boomkwekerijen

Ook in de tuin van Van den Berk Boomkwekerijen staan bomen centraal als oplossing voor steden. Ontdek hier hoe bomen mee kunnen helpen om klimaatproblemen te verminderen zoals de stijgende temperatuur en de zeespiegelstijging.

floriade almere

Floriade Expo 2022

Van 14 april tot en met 9 oktober 2022 is Almere hét podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. De Nederlandse tuinbouw presenteert dan samen met nationale en internationale partners, innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Op het 60 hectare grote terrein staat het thema “Growing Green Cities” centraal. Het expoterrein ligt op korte reisafstand van Amsterdam en direct aan de A6 met uitzicht op de skyline van Almere.