AMSTERDAM – De Bomenstichting en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben monumentale bomen aan de Kaart Groen Erfgoed toegevoegd. De lancering van de vernieuwde kaart vond plaats op donderdag 21 juni.
Groen in onze leefomgeving is van onschatbare waarde. Voor ons woonplezier, recreatie en onze gezondheid. Groen en water spelen een cruciale en verbindende rol bij klimaatadaptatie. Als concreet hulpmiddel heeft de RCE ‘groen erfgoed’ in kaart gebracht: van historische buitenplaatsen en oude boskernen tot monumentale bomen, houtwallen en heggen.

monumentale bomen

Linde, Endegeest, Oegstgeest
Foto: Wim Brinkerink

Monumentale bomen

Landelijk Bomenregister

De Kaart Groen Erfgoed is vanaf 21 juni uitgebreid met de bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Dit register is opgezet en wordt beheerd door de Bomenstichting. Bomen worden erin opgenomen vanwege hun hoge leeftijd, bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde of hun beeldbepalende rol in de omgeving.
Het gaat vaak om bomen in een groenaanleg, zoals tuinen van landgoederen en buitenplaatsen. Ook staan veel van die oude bomen in historische dorps- en stadskernen, veelal als onderdeel van waardevolle historische ensembles. En duizenden monumentale bomen zijn te vinden in tuinen van particulieren.

monumentale bomen

Rode beuk, Westerblokker
Foto: Wim Brinkerink

Cultuurlandschap

De RCE ontwikkelt samen met partners themakaarten over de verschillende lagen van ons cultuurlandschap. Er zijn al digitale kaarten beschikbaar over verstedelijking, verdedigingswerken en agrarisch landschap. De Kaart Groen Erfgoed bevat naast monumentale bomen ook informatie over het (rijksbeschermde) aangelegde groen rond buitenplaatsen, een inventarisatie van de nog zichtbare kleine hakhoutbosjes (geriefbossen) van het Groene Hart, de eerste bosstatistiek uit 1938-1942 en een uitgebreide en actuele inventarisatie van oude bossen, houtwallen en heggen met inheemse bomen en struiken.

monumentale bomen

Groene Kathedraal, Flevoland

Bescherming

Behalve dat bomen een wezenlijk onderdeel uitmaken van onze geschiedenis en leefomgeving zal de opname van de monumentale bomen op de Kaart Groen Erfgoed zeker bijdragen tot een betere bescherming van solitaire bomen en bomenstructuren. Oude bomen, vermeld op de Kaart Groen Erfgoed verdienen een dergelijke status, net als monumentale gebouwen.

Bomen van het jaar

Kijjk ook eens op SBNL Natuurfonds, bekend om hun verkiezing van Boom van het jaar.

Markiezeneik 2022
Moeierboom  2021

Kaarten

Voor de Kaart Groen Erfgoed ga naar: www.landschapinnl.nl/kaart-groen-erfgoed.
Alle landschapskaarten zijn te vinden op de website www.landschapinnl.nl.
Het Landelijk Register van Monumentale Bomen: www.monumentalebomen.nl.

Foto-credits: BomenstichtingNog meer over de boom

Lees ook deze artikelen op GroenVandaag: