DEN HAAG – Nieuw bos. In 2030 kent Nederland een grotere diversiteit aan bos, met meer verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden. Ook komt er de komende 10 jaar 37.000 hectare bos bij, een toename van 10%, bijna 4x de omvang van de stad Utrecht.

Nieuw bos

bos

Versterken natuur

Om de kennis over en het plezier voor bos en bomen te vergroten, is afgesproken dat alle kinderen tijdens hun basisschoolperiode een boom planten. Dit en meer staat in de uitwerking van de Bossenstrategie, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) mede namens de provincies deze week met de Tweede Kamer deelde. Via de Bossenstrategie werkt de overheid aan het versterken van de natuur, het herstellen van de biodiversiteit en onze klimaatdoelstellingen.

een bos vol bomen

Minister Carola Schouten

Minister Schouten: “De huidige coronacrisis heeft laten zien dat bossen vaker opgezocht worden. Gezond bos is belangrijk voor mensen, dieren en de biodiversiteit. Daarom ben ik trots dat we samen met de provincies werken aan meer bos in Nederland. Dat betekent niet alleen meer bomen, maar ook compensatie van boskap. Daarnaast wil ik het voor boeren financieel aantrekkelijker maken om bomen te planten op het boerenerf. Zo is de Bossenstrategie niet alleen goed voor onze natuur, maar draagt het ook bij aan ons het aangezicht van ons landschap”.

ecomatcher

37.000 hectare meer bos

Rijk en provincies zien drie routes voor extra bossen: meer bos binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN, een netwerk voor het inrichten van natuurgebieden), bos buiten het NNN en volledige compensatie van bomenkap. De Bossenstrategie richt zich niet alleen op het vergroten van het bosareaal, maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande bos door verschillende boomsoorten te planten en het bos ouder laten worden.

De EO roept op: Nederland plant bomen

Eén miljoen bomen voor nieuwe bossen in Nederland, dat is het doel van de campagne ‘Nederland plant bomen’ waarmee de EO op 18 november 2020 van start gaat. De omroep roept, samen met Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag, iedereen in Nederland op om mee te werken aan een groener Nederland door het kopen van bomen. Met die bomen worden in de twaalf Nederlandse provincies nieuwe bossen aangelegd. Bossen spelen een belangrijke rol in het zorgen voor schone lucht, opslag van CO2, biodiversiteit en een gezondere leefomgeving. Met hulp van alle Nederlanders komt er meer bos in ons land.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Boomfeestdag

Op de Boomfeestdag, die dit jaar van het voorjaar naar 18 november werd verplaatst, plantte EO-presentator Bert van Leeuwen samen met een groep schoolkinderen een boom in Bunschoten-Spakenburg. Hij gaf daarmee het startschot van de campagne en van het boomplantseizoen 2020-2021.

‘Nederland plant bomen’ is een initiatief van de EO, in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag. Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat in elke provincie terreinen beschikbaar komen om nieuwe bossen aan te leggen en plant de bomen. Met Stichting Nationale Boomfeestdag wordt samengewerkt om vooral kinderen te stimuleren om met de klas of met ouders, oma’s en opa’s bomen te gaan kopen om ze te (laten) planten in de bossen van Staatsbosbeheer.
De drie partijen roepen alle Nederlanders op om samen één miljoen bomen bij elkaar te brengen. Een boom kost €7,50 inclusief het planten en de eerste jaren verzorging in één van de nieuwe bossen.

bomen met bladerdek

Plant bomen!

De EO wil met de campagne Nederland in beweging brengen om op een verantwoorde manier met de natuur om te gaan. De campagne bestaat uit een online platform nederlandplantbomen.nl, een serie korte tv-afleveringen van 1 tot 6 maart 2021 op NPO 1 en wordt afgesloten tijdens de 64ste Nationale Boomfeestdag op 17 maart 2021. Op instagram.com/nederlandplantbomen zijn enthousiaste vloggende boswachters, mooie natuurfoto’s en persoonlijke verhalen te vinden.

Foto-credits

Introfoto: Carola Schouten, vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, foto Martijn Beekman/Ministerie van LNV
foto 2: David Bruyndonckx op Unsplash
foto 3: Kazuend op Unsplash
foto 4; Floriade / Ecomatcher
foto 5: EO
foto 6: rMeiting, Mei Teng Wong, rgb-stock