Markt biologische bloembollen – Er is meer vraag dan aanbod van biologische bloembollen constateert de grootste Nederlandse biobollen teler Huiberts al een aantal jaren. Uitbreiding van het areaal is nodig en ook opvolging speelt een belangrijke rol. Meer dan de helft van de boerenbedrijven heeft geen opvolging. De familie Huiberts bekend als pionier in de sector wil met een antwoord op het probleem komen en strijdt daarom voor een toekomstbestendig bedrijfsmodel waarbij de missie van het boerenbedrijf centraal staat.

Markt biologische bloembollen

Dit artikel is verzorgd door Greenspin.
Fotocredits: John en Johanna Huiberts.

Markt biologische bloembollen in de lift

John en Johanna Huiberts

Uitbreiding areaal biologische bloembollen is hard nodig

De vraag naar biologische bloembollen groeit harder dan de huidige telers aan kunnen. In de afgelopen 5 jaar is de vraag met 200% toegenomen en de verwachting is deze nog verder zal stijgen. De grootste teler op het gebied van biologische bollenteelt is Huiberts. Hij verkoopt indirect en direct 75% van alle biologische bloembollen die in Nederland worden geproduceerd. Om aan de toekomstige vraag te kunnen blijven voldoen is uitbreiding van het areaal nodig. Huiberts: “De consument is zich steeds bewuster van het belang van biologische tuinplanten en -bollen. Wij zijn hier ontzettend blij mee, maar zien tegelijkertijd dat we niet aan de vraag naar bio bollen kunnen voldoen. Dat is zonde voor zowel de handel en de kans om natuurinclusief telen te laten groeien in Nederland.”

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Theater over bollenfamilie Van Waveren

Markt biologische bloembollen in de lift

Meer vraag dan aanbod naar biologische bloembollen

Meer dan de helft van de boerenbedrijven heeft geen opvolger

Bijkomend probleem is dat de sector kampt met een tekort aan opvolging. In 2023 berekende het CBS dat van de boerenbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder maar liefst 57% geen opvolging heeft. Dit komt onder andere door hoge grondprijzen, zwalkende politiek en een niet altijd aantrekkelijke toekomst voor jongen mensen in het vak (hoge schulden, hard werken). “We moeten naar andere bedrijfsmodellen om het voor jonge boeren aantrekkelijker te maken ons prachtige werk over te nemen. En dat is precies wat wij gaan doen”, aldus Huiberts.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Column: Biologische bloembollen kopen

Markt biologische bloembollen in de lift

biologische bollen

De oplossing: een model waarbij missie centraal staat

Huiberts zoekt een opvolger die de biologische teelt van bollen voortzet. Huiberts: “Wij willen nieuwe telers de kans bieden om dit mooie vak te leren waarbij de bodem en natuur centraal staat, zonder dat ze zich tot over de oren in de schulden stoppen. Wij onderzoeken momenteel alternatieve bedrijfsvormen die het makkelijker maken voor jongen boeren om het bedrijf over te nemen. We roepen geïnteresseerde ondernemers en telers die uitzien naar een toekomstbestendige biologische bollenteelt op om contact met ons op te nemen”.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Biologische planten formule Sprinklr slaat aan

Belang van biologische bollen

De Nederlandse biodiversiteit is in 50 jaar met ruim 75% afgenomen en het oppervlaktewater voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Het kweken van gangbare bollen staat onder druk vanwege de vervuiling door het gebruik van pesticiden die op het land en in water terechtkomen. Deze gifstoffen zorgen er ook voor dat het bodemleven uitsterft. Het telen van biologische bloembollen zorgt voor meer biodiversiteit, meer bodemleven en zuivert bovendien het water.

De familie Huiberts runt de grootste biologische bollenkwekerij van Nederland en is pionier op het gebied van biologische bollenteelt. De boerderij met 70 hectare grond ligt achter de duinen bij Schagen. De bodem van Huiberts zit vol leven. Goede bacteriën, schimmels, wormen, insecten en andere organismen vormen samen een ingewikkeld voedselweb en houden elkaar in balans. Meer informatie en contact: huibertsbloembollen.nl