Vruchtbare bodem. De zomer is begonnen. Een periode die in het teken staat van overvloed, zonnig weer en de langste dagen. Maar er zijn ook uitdagingen in deze tijd van het jaar, want in periodes van droogte en weinig regen wordt bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit op de proef gesteld.

We staan aan het begin van een nieuwe regeerperiode en daarin mag meer aandacht komen voor onze bodem, de basis van ons bestaan, ons voedselsysteem, onze gezondheid en ons welzijn. Daarom verzamelden zich op 21 juni 21 grootouders met hun kleinkinderen uit naam van 221 organisaties bestaande uit veranderaars, boerenorganisaties en milieuorganisaties, o.a. Aardpeer, Decade of Action, Caring Farmers, Urgenda, Climate Cleanup, Wij.land, Herenboeren, Jonge Klimaatbeweging en Grootouders voor het Klimaat bij Boerderij Bodemzicht in Malden om aandacht te vragen voor het belang van onze bodem.

Liefst 43 procent van alle flora en fauna bevindt zich in de bodem. Daarom moeten we strijden voor een gezonde vruchtbare bodem. Met elkaar kunnen we het tij keren ten gunste van klimaat, natuur, biodiversiteit voor onszelf en de generaties na ons.

Vruchtbare bodem

het belang van onze bodem

Manifest

De 221 organisaties die zich dagelijks inzetten om onze bodems gezond te houden hebben een manifest opgesteld. Zij vragen de nieuwe volksvertegenwoordigers, leiders en beleidmakers van Nederland om zich bij hen aan te sluiten, mee te helpen en bondgenoten van de bodem te worden, door mee te werken aan een gezonde en vitale vruchtbare bodem en betaalbare toegang tot grond.

De belangrijkste punten uit het manifest

– De toekomst van de komende generaties is afhankelijk van een gezonde en vitale vruchtbare bodem. Die vitaliteit staat zwaar onder druk en daarom moeten we nu handelen. Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem voor de komende generaties centraal en denk vanuit hun perspectief. Werk aan een gezonde bodem, een gezonde economie, gezonde voeding en een verbonden gemeenschap.
– Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers in staat om de bodem op een manier te beheren die het leven ondersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt, in samenwerking met de natuur, zonder haar te verarmen en te vernietigen.
– Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaalbare toegang tot grond voor boeren en voedselgemeenschappen, nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst van de boerende generaties veilig, zonder noodzaak om te intensiveren en schaal te vergroten.

jaar van de bodem

save our soils

Herman Wijffels

“De tijd dat een nieuwe regering slechts vier jaar vooruitkijkt ligt definitief achter ons. De crisissituatie van onze natuur, de achteruit hollende biodiversiteit en het klimaat eisen dat onze regering in haar beleid rekening houdt met effecten op de lange termijn en toekomstige generaties niet met onoverkomelijke problemen opzadelt,” aldus Herman Wijffels, oud-informateur en oud-SER-voorzitter. “Om deze reden zet ik me samen met deze bezorgde organisaties en burgers graag in voor een gezonde vruchtbare bodem en zal daarom, samen met talloze grootouders, dit manifest aan een nieuwe en jonge generatie politici overhandigen. Zonder vitale bodem zijn wij niet in staat om aan een gezonde toekomst te bouwen. Dit is in het belang van iedereen; boeren, burgers, natuur, bedrijven en politici.”

portretfoto’s: Sabina Rovers

Grootouders en kleinkinderen

Op 1 juli staan nu de Grootouders voor het Klimaat met kleinkinderen en Dhr. Wijffels paraat om namens de 221 organisaties het manifest te overhandigen aan de politieke leiders die zich inzetten voor een toekomstbestendig landbouwbeleid.

Doe ook mee en onderschrijf het manifest op www.aardpeer.nl/samenvoorgrond-manifest

fotocredits, introfoto: Li Hoekstra