Tiny Forest –  Tiny Forests trekken honderden verschillende dieren- en plantensoorten aan. Dat blijkt uit een tussenrapportage biodiversiteitsonderzoek van IVN Natuureducatie. Vrijwilligers hebben in totaal zo’n 600 dier- en plantsoorten gevonden variërend van regenwormen en duizendpoten tot spinnen en kikkers.
Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research in samenwerking met tientallen speciaal getrainde IVN-vrijwilligers, ofwel citizen scientists. Zij hebben sinds februari 2019 zeven Tiny Forests gemonitord in Almere, Delft, Ede, Utrecht en Zaanstad.

Tiny Forest

tiny-forest

Een Tiny Forest is een inheems mini-bos van zo’n 200 vierkante meter. Dit bos stimuleert de biodiversiteit, helpt bij waterberging en hittestress en is een fijne plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. IVN Natuureducatie wil minstens 100 van dit soort bossen aanleggen door heel Nederland in samenwerking met scholen, gemeenten en vrijwilligers. 

tiny-forest

Biodiversiteit

In Zaanstad worden twee bosjes al sinds 2017 gemonitord door de WENR met behulp van vrijwilligers. Hieruit bleek dat met de aanplant van een mini-bos de biodiversiteit toeneemt. Dit is zeker het geval wanneer het wordt geplaatst op een versteende plek, zoals de parkeerplaats waarop Tiny Forest Muziekplein is geplant. Volgend jaar zullen meer onderzoeksresultaten volgen.

CO2 en Tiny Forest

Volgens bestaande modellen legt een mini-bos naar verwachting 152.5 kilo CO2 per jaar vast. Zoveel stoot een gemiddelde auto uit tijdens een rit van 900 kilometer. In 2020 gaan onderzoekers de stamdiktes en –hoogtes meten, om de CO2 modellen te toetsen. Zo komen we er ook achter of mini-bossen inderdaad harder groeien dan ander type bosjes. Dan komen ook de resultaten over waterberging naar buiten aan de hand van geplaatste watermeters.

 

tiny forest

Word onderzoeksvrijwilliger 

IVN is nog op zoek naar onderzoeksvrijwilligers. Zowel beginners als experts kunnen aan de slag om de biodiversiteit in te monitoren. Voorkennis is niet vereist en je krijgt een training van Wageningen Environmental Research en IVN over hoe je planten en dieren kunt herkennen en monitoren. Daarnaast word je ondersteunt met zoekkaarten en krijg je een onkostenvergoeding. Van jou vragen we enthousiasme en commitment voor minimaal een jaar. In de gemeentes Almere, Delft, Ede, Den Bosch, Utrecht en Zaanstadworden de onderzoeken uitgevoerd.

Helemaal geweldig als je in een tiny forest ook een tiny house zou kunnen hebben.


Meer info zie ook de site van IVN

-introfoto: Mike Erskine, Unsplash
-spinnenweb: Nicolas Picard, Unsplash
-kikker: Sergiu Nista, Unsplash

Meer activiteiten van IVN

Zie deze berichten op GroenVandaag:

Help ouderen naar buiten!

15 bijvriendelijke gemeentes genomineerd