Brabantse schoolpleinen – De provincie Noord-Brabant gaat de komende jaren minstens 160 schoolpleinen vergroenen. Daarvoor is 1,6 miljoen euro subsidie beschikbaar. Versteende pleinen transformeren tot een gezonde, avontuurlijke en educatieve omgeving. VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen, juicht dit van harte toe en wil actief bijdragen aan deze positieve ontwikkeling. Daarom organiseert VHG op 28 maart aanstaande, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, een bijeenkomst over het effect van groene schoolpleinen en over het aanleggen daarvan.

Brabantse schoolpleinen

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Leefomgeving

We zijn er ons steeds meer van bewust dat een groene leefomgeving heel belangrijk is voor de gezondheid van jong en oud. Mensen voelen zich gelukkiger met groen om zich heen. Een groen schoolplein zorgt er ook voor dat kinderen vanzelfsprekend bewuster met de natuur omgaan. Steeds meer (basis)scholen betrekken de omgeving bij de educatie. De jeugd leert op een speelse manier dat planten en bomen en een verbinding met de natuur van grote toegevoegde waarde zijn voor iedereen. Zij realiseren zich dat het belangrijk is om kinderen hiervan bewust en vertrouwd mee te maken. Natuureducatie op het schoolplein is een logisch gevolg van deze ontwikkeling en gaat hand in hand met de missie van VHG. Uit ervaringen is bovendien gebleken dat kinderen een creatiever spelgedrag ontwikkelen en meer begrip krijgen voor het belang van natuur en milieu.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Subsidieloket

Beleidsmakers van de provincie Noord-Brabant, de vier Brabantse Waterschappen, Het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten, bundelden enige tijd geleden hun krachten met als doel om de Brabantse schoolpleinen groener te maken. Begin 2018 heeft dit geresulteerd in een subsidieloket voor Brabantse scholen die de stoeptegels inwisselen voor gras, bomen, struiken, bloemen en groenten. De belangstelling hiervoor is groot. Nu komt het aan op het bij elkaar brengen van de nodige kennis en ervaring om de plannen te realiseren.
groene schoolpleinen

Aanleg

Sas Terpstra, programmamanager Verbindend Water van de provincie Noord-Brabant licht op 28 maart aanstaande toe hoe dit initiatief vorm kreeg en nu klaar is voor implementatie. Een aantal andere sprekers zal ingaan op het belang van groen en gezondheid, de aanleg van groene schoolpleinen en de effecten daarvan.

Meer informatie over groene schoolpleinen in de regio Zuid-Holand, zie www.groeneschoolpleinen.nl

foto-credits, intro-foto: groene schoolpleinen.
video-credits:
– bovenste foto: provincie Noord-Brabant.
– onderste video NOS Jeugdjournaal.