OEGSTGEEST – Een bijzondere manier van bomen planten. Het start-up bedrijf BioCarbon Engineering heeft een manier bedacht om een bijdrage te leveren tegen de ontbossing en klimaatsverandering. Met behulp van drones en precieze planttechnieken is het bedrijf in staat om binnen een kort tijdbestek zeer effectief zaden te planten waaruit een boom gaat groeien.

Bomen voor het klimaat

BioCarbon Engeneering claimt op deze wijze 1 miljard exemplaren per jaar te kunnen planten. In deze videos’s wordt de noodzaak en werkwijze van het herbebossen met drones uitgelegd.

[youtube id=”zD_OLbKlwA4″ width=”600″ height=”350″ autoplay=”no” api_params=”?rel=0&controls=0&showinfo=0″ class=””]

Bron: BioCarbon Engineering

CO2

Bomen nemen CO2 op om te groeien. Op dit moment is er te veel CO2 in de lucht waardoor het huidige klimaat verandert. Het planten van een boom compenseert het teveel aan CO2 en remt zo de klimaatveranderingen af. In de Klimaatverdragen van Parijs en Rotterdam is de aanplant en de aanleg van bossen dan ook expliciet opgenomen als een essentiële klimaatmaatregel. Zie voor meer informatie de site van Boomfeestdag.