Weidevogels – Help de weidevogels. In de radio-uitzending van Vroege Vogels is vanmorgen de aftrap gegeven voor de campagne ‘Elke meter telt’ van Vogelbescherming Nederland. De overheid zet zich onvoldoende in om de weidevogels te redden. Daarom roept Vogelbescherming iedereen op om met ons mee te doen.

Voor 5 euro kan je 10 vierkante meter grasland omtoveren in een bloemrijke weide. Zo helpen we samen de weidevogels overleven en creëren we een leefbaar en gezond weidelandschap.

Help de weidevogels

weidevogels

Jaarlijks daalt het aantal grutto’s

Nog even en het broedseizoen van de weidevogels barst los. Maar waar moeten de grutto’s, tureluurs en al die andere vogels broeden? Op de gifgroene graslanden van Nederland anno 2018 vinden ze nauwelijks een plekje. Er zijn bijna geen insecten meer waar de jongen zich mee kunnen voeden. Het aantal weidevogels is daardoor dramatisch gedaald: de grutto met 60% en de kievit met 45%. Rijk en provincies steunen boeren onvoldoende, want jaarlijks daalt het aantal grutto’s nog met 3 tot 5 %. Daarom roept Vogelbescherming iedereen op te helpen bij het redden van vogels in de weidegebieden.

Kijk op www.redderijkeweide.nl en doe mee!

weidevogels

Elke meter telt

Voor de weidevogels is het 5 voor 12, daarom telt elke meter. Met elk stukje monotoon grasland dat verandert in een bloemrijk stukje is de weidevogel geholpen. En dat kan heel simpel. Doneer via www.redderijkeweide.nl 5 euro. Daarmee kan Vogelbescherming in samenwerking met boeren 10 vierkante meter eentonig grasland omtoveren in 10 vierkante meter bloemrijk grasland vol insecten en vogels.

Kijk op www.redderijkeweide.nl om welke gebieden het gaat. Voor 1 juli wil Vogelbescherming voldoende middelen hebben voor 100.000 vierkante meter weiland. Daar is 50.000 euro voor nodig.

weidevogels

Boekentip!

Financier uw eigen meters bloemrijke weiland

Weidevogels kunnen alleen overleven in de bloemrijke natte weilanden die van oudsher bij Nederland horen. In het kruidenrijke gras kunnen de vogels schuilen. Door de natte grond krijgen kruiden en bloemen alle ruimte om te groeien. Daar komen veel insecten op af: het voedsel voor deze vogels. Ze eten er wel duizenden per dag.

Maar bloemrijke weilanden zijn grotendeels uit Nederland verdwenen, waardoor de vogels dreigen uit te sterven. Met het geld van ‘Elke meter telt’ pakt Vogelbescherming vijf grote gebieden aan waar de vogels een goede kans hebben te overleven en zich uit te breiden. Kale, monotone graslanden worden veranderd in bloemrijke weidevogelgebieden.

De goede melk en kaas

Je kunt nog meer doen. Het beschermen van weidevogels begint namelijk al in de supermarkt. Gewone zuivelproducten zijn desastreus voor de vogels op het platteland. Als je wilt bijdragen om de weidevogels structureel te redden, kies dan voor vogelvriendelijk geproduceerde zuivel. Op de Zuivelwijzer op www.redderijkeweide.nl ontdek je welke zuivelmerken niet alleen lekker zijn maar ook de weidevogels redden.

LEESTIP: lees ook dit artikel op GroenVandaag: Zorgen over het verdwijnen van de groenling

Foto-credits: Vogelbescherming Nederland