Duurzaam ondernemen – Als organisatie wordt duurzaam ondernemen steeds belangrijker, voor zowel het milieu als je imago. De naam van je bedrijf kan zelfs beschadigd raken als bekend wordt dat jij als ondernemer milieuschade veroorzaakt. Maar hoe maak je als organisatie de vertaalslag naar maatschappelijk ondernemen?

Duurzaam ondernemen

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Maatschappij, milieu, mens

Uit de Nieuwe Economie Index 2022 (NEx) blijkt dat slechts 15,4% van het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam is, terwijl klanten juist steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid.

Zo vindt driekwart van de consumenten die meedeed aan het onderzoek van Market Response dat bedrijven positief moeten bijdragen aan de maatschappij, het milieu en het welzijn van mensen. Een deel van deze consumenten is zelfs bereid om daar extra voor te betalen en de verwachting is dat dit percentage in de komende jaren alleen maar verder toeneemt.

Communiceer je duurzaamheid

Deze duurzaamheidtrend is ook terug te zien onder het personeel, die steeds vaker de vervolgstappen in hun carrière baseren op hoe een organisatie omgaat met de maatschappij, het milieu en het welzijn van mensen. Denk er bijvoorbeeld aan, als je internationaal opereert dat je alle relevante documentatie vertaalt, om zo dichter bij de medewerkers te staan. Daarnaast nemen steeds meer organisaties, overheden en investeerders in hun documentatie op dat zij bij voorkeur samenwerken met organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Ook zijn er internationale organisaties die initiatieven uit het buitenland naar Nederland halen en deze op de juiste manier vertalen naar onze omgangsvormen en gewoonten.

10 bloembollen

Voordelen van duurzaam ondernemen

Duurzaamheid kan je bedrijf veel opleveren. Naast een beter imago geeft het je de mogelijkheid om hogere prijzen te hanteren en andere klanten aan te trekken. Ook kun je echt een impact maken op de menselijke kant, als je bijvoorbeeld vertalers in dienst hebt die zich op de duurzame boodschap toeleggen. Door je documentatie beschikbaar te stellen in meerdere talen bereik je meer mensen, waardoor je effect op de maatschappij groter wordt.

Je kunt door duurzaam te ondernemen ook veel besparen. De meest bekende besparing is om als organisatie zelf energie op te wekken. Een ander voorbeeld is dat je als organisatie besluit om minder verpakkingen te gebruiken. Ook heb je vaak recht op diverse belastingvoordelen en subsidies als je duurzaam onderneemt. Zo is er de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor investeringen in energiebesparing, groene stroom en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Duurzame wereld

Er zijn gelukkig steeds meer bedrijven die duurzaam ondernemen. Een voorbeeld dicht bij huis is Fairlingo, een vertaalbureau voor alle talen dat duurzaam onderneemt door duurzame groei te stimuleren. Zo mag Fairlingo zich als eerste Nederlandse vertaalbureau B Corp noemen. Dit is een speciale onderscheiding van de B Corp-beweging, die na een strenge certificeringsprocedure wordt verstrekt aan bedrijven die het bedrijfsleven gebruiken voor een duurzame wereld. Daarnaast helpt het vertaalbureau duurzame organisaties bij het vertalen van hun producten, zodat deze een grotere impact kunnen hebben op de Nederlandse samenleving.

Windenergie

Verder is er de Nederlandse Spoorwegen (NS), waar alle treinen 100 procent elektrisch rijden. Alle stroom waar de treinen op rijden is afkomstig van windmolenparken. Nederland is daarmee het eerste land waar al het treinverkeer op windenergie rijdt. Niet alleen het vervoer van de NS is duurzaam, maar ook alle treinstations. Zo worden stations verwarmd met warmte-koude-opslaginstallaties, groen gas en groene stroom. Ook bussen van de NS rijden CO2-neutraal. Zo rijden deze op hydrotreated vegetable oil, olie geproduceerd uit frituurvet en industriële vetten.

duurzaam ondernemen of geen groene vingers

fotocredits, alena koval, op pexels

Hoe kan een bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Er is een aantal stappen die je als onderneming kunt ondernemen om de vertaalslag te maken naar duurzaam ondernemen.

1- Allereerst kun je je energieverbruik verminderen. Schakel alle apparaten uit buiten werktijd, alleen dit al kan zo’n dertig procent van je energierekening schelen. Schakel dan niet alleen alle apparaten uit, maar ook alle stekkerdozen. Als een oplader in het stopcontact blijft zitten, verbruikt deze nog steeds energie. Dit heet sluipverbruik. Door dit te voorkomen kun je een hoop besparen op je energierekening.
2- Ook kun je een zuinige of elektrische auto aanschaffen. Hiervan zijn de aanschafkosten relatief hoog, maar je betaalt minder in onderhoud en brandstofkosten. Daarnaast kun je subsidie en belastingvoordeel krijgen bij het aanschaffen van een nieuwe of tweedehands elektrische auto.
3- Buiten het aanschaffen van verschillende middelen en het uitzetten van apparaten, kun je ook nog kiezen voor duurzame groei. In plaats van het kiezen voor de snelste weg, zet je in dat geval belangen van medewerkers, klanten en het milieu voorop. Zo groeit je bedrijf op een groene en duurzame manier!