OEGSTGEEST – Staatsbosbeheer beheert vanaf 1 januari 2017 de recreatiegebieden van 7 natuur- en recreatieschappen in Zuid-Holland en Zeeland. Rottemeren is de laatste van de 7 natuur- en recreatieschappen die de samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend.
 

Staatsbosbeheer

De andere schappen zijn: Groenalliantie Midden-Holland, Voorne-Putten-Rozenburg, IJsselmonde, Dobbeplas, Midden-Delfland en Zuidwestelijke Delta dat deels in Zeeland ligt.
In de overeenkomst is vastgelegd dat Staatsbosbeheer het beheer en onderhoud de komende twee jaar uitvoert.
Ook wordt onderzocht of de samenwerking verder kan worden uitgebouwd tot een duurzaam partnerschap waarbij schappen en Staatsbosbeheer hun krachten bundelen. Dat kan ten goede komen van bijvoorbeeld het versterken van de samenhang tussen gebieden en het verbeteren en verder ontwikkelen van de kwaliteit van de recreatiegebieden in deze sterk verstedelijkte provincie.

Vestigingsklimaat
Voor de provincie blijft de aanwezigheid en kwaliteit van voldoende groen en recreatiemogelijkheden onverminderd belangrijk voor een prettige leefomgeving een een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland.
Het geld hiervoor blijft beschikbaar. Staatsbosbeheer wil hieraan vanuit haar rol als beheerder van natuur- en recreatiegebieden een sterke bijdrage leveren. Gedeputeerde Han Weber: “We kijken met tevredenheid terug op het afgelopen jaar, waarin we deze overgang dankzij de zeer goede en nauwe samenwerking met alle betrokken partijen konden vormgeven.”

In 2017 kunnen recreanten met minstens net zoveel plezier gebruikmaken van de (natuur-) en recreatiegebieden in Zuid-Holland en Zeeland. Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer: “Wij zijn trots om met de natuur- en recreatieschappen de komende jaren samen te werken. Het is onze ambitie om de recreatiegebieden samen met de omgeving, met veel betrokkenheid van bezoekers en vrijwilligers verder te ontwikkelen en nog mooier en toegankelijker te maken”