Natuur te financieren – In de week dat Pieter van Vollenhoven zijn advies inzake natuur en natuurbeleid in Nederland uitbracht aan staatssecretaris van Dam van Economische Zaken, verscheen ook het boek ’Ondernemen met Natuur’ van Hans Kamerbeek.

Natuur te financieren

Het nationale natuurbeleid

Richt het advies van Van Vollenhoven zich op de overheid, Kamerbeek presenteert een staalkaart van verdienmodellen voor grondeigenaren. Constateert Van Vollenhoven gebrek aan bezieling in het nationale natuurbeleid, met de door hem verzamelde voorbeelden biedt Kamerbeek talloze mogelijkheden om natuur financierbaar te maken.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Verwarrend zeker, verhelderend ook

Natuurbeheer

Omdat groen ons allen aan het hart gaat, zijn beide initiatieven uitstekend. Wellicht dat Van Vollenhovens advies bijdraagt aan een efficiënter natuurbeheer en een mindere bezuinigingsdrift. Zeker is dat Kamerbeek de creativiteit van de grootbezitter van natuurterreinen voedt.


ondernemen_met_natuur

Uitgeverij Matrijs

Het boek van Kamerbeek verscheen bij uitgeverij Matrijs in Utrecht. Tot 1 mei 2016 is het verkrijgbaar voor 24,95, daarna 29,95. Het bevat prachtige foto’s en aan de afwerking is veel aandacht besteed. De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Federatie Particulier Grondbezit en tal van stichtingen, verenigingen en lagere overheden.

ISBN: 978-90-5345-505-0
druk: november 2015
22 x 28 cm – 208 blz.
genaaid gebonden

Samenvatting van de inhoud

Natuurbeheerders zorgen voor de instandhouding van ons mooie, cultuurhistorische landschap en voor recreatiemogelijkheden in het landelijk gebied. Daar heeft iedereen baat bij. Grondeigenaren hebben daar wel een gezonde financiële basis voor nodig. Deze publicatie biedt een overzicht van de vele mogelijkheden die er zijn om het grondbezit rendabel te maken.

De overheid trekt zich de laatste jaren terug als subsidiegever voor natuur en landschap. Dit nieuwe beleid dwingt natuurbezitters om minder afhankelijk te worden van overheidssubsidies. Dit vraagt om creatieve oplossingen. Deze publicatie biedt voor het eerst een totaaloverzicht van bijna 350 verdienmodellen en besparingsmogelijkheden. In 24 interviews vertellen particuliere landgoedeigenaren en terreinbeherende organisaties hoe zij in de praktijk komen tot een gezonde bedrijfsvoering. De essentie van het boek luidt: Er kan heel veel! Natuurbeheer kan zonder subsidie, dat illustreren diverse landgoederen. De toekomst ligt in multifunctionele natuur: hoe meer functies groen heeft, hoe minder afhankelijk ze is van subsidies en politieke maatregelen.
Ondernemen met natuur. Tips voor grondeigenaren is niet alleen een praktische inspiratiebron voor landeigenaren, maar is ook een rijke bron van informatie voor beleidsmakers. Natuurbezitters en mensen die natuur willen inrichten of beheren, vinden hier veel manieren om te zorgen voor duurzame financiering van natuur en landschap.

fotocredits intro-foto; rgb stock, scottmliddell, Scott Liddell