AMSTERDAM – Om Amsterdam tegen vijandelijke mogendheden te verdedigen werd tussen 1874 en 1914 een waterlinie aangelegd die bekend werd onder de naam Stelling van Amsterdam. Forten, onderwaterzettingen en batterijen zouden de stad onneembaar maken door de mogelijkheid het omringende land onder water te zetten. 

Stelling van Amsterdam

De Stelling is echter nooit gebruikt. Voortschrijdende techniek in oorlogsvoering maakte het project overbodig. Tegenwoordig worden de forten voor verschillende doeleinden gebruikt, met name recreatieve.

Themapark
Een ambitieus, groen project wil de oude waterlinie nieuw leven inblazen door er een toekomstbestendig themapark van te maken. Een 135 kilometer lange groene gordel rond de hoofdstad: Stelling 2.0, die uiteindelijk een geïntegreerd geheel vormt met de Floriade 2022.

groene-metropool-amsterdamStelling 2.0
De Stelling 2.0 streeft naar de realisatie van een aantrekkelijk leefklimaat voor de regio Amsterdam door het milieu te verbeteren, de sociale cohesie te bevorderen, recreatie in het groen te stimuleren en bij te dragen aan het welzijn en de gezondheid van burgers.

Bomen en struiken
Een groot deel van de toe te passen bomen- en struiken is geselecteerd vanwege hun snelle groei, rijke bloei en capaciteit om fijnstof uit de lucht te filteren. Uit het aan te leggen energieveld kan op een termijn van vijf jaar een systematisch grote hoeveelheid biomassa worden geoogst die als grondstof kan dienen voor groene energie. Van stamhout wordt parkmeubilair gemaakt, zoals banken, picknicktafels en hekken waarmee avontuurlijke speelplaatsen of trimbanen in het project ingericht worden.

Participatie
Niet alleen overheden, bedrijven en instituten kunnen participeren in Stelling 2.0. Ook burgers. Voor iedere gedoneerde € 10,00 wordt er 2.5 vierkante meter groen aangelegd en onderhouden.

intro-foto: fort bij Spijkerboor
fotocredits: Aerophoto