Euro Birdwatch 2023 – Op zaterdag 30 september vindt de jaarlijkse internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch, voor de 28ste keer plaats. Het is namelijk in deze tijd van het jaar dat er miljoenen vogels tijdens de najaarstrek over ons land heen vliegen. Ze zijn op weg naar het zuiden waar ze de winter doorbrengen. Tijdens de Euro Birdwatch worden in heel Europa op hetzelfde moment trekvogels geteld met als voornaamste doel aandacht vragen voor deze massale volksverhuizing.

Euro BirdWatch 2023

Vogels herkennen op grote hoogte

Op circa 150 plekken in Nederland worden zaterdag trekvogels geteld. Met de blik gericht op het noordoosten en de oren gespitst zitten zo’n 2000 vrijwilligers vanaf het ochtendgloren op de zogenaamde telposten: strategische plekken in het land waar de vogeltrek goed te zien is. Sommige vogels hebben opvallende tekeningen zoals vinken en kepen waaraan ze ook hoog in de lucht te herkennen zijn. Piepers daarentegen lijken erg op elkaar en worden herkend op het geluid dat ze maken. Ook de vorm waarin gevlogen wordt helpt: ganzen en kraanvogels vaak in v-formaties, sijzen juist in compacte ballen.

Verwachtingsvol de hemel afturen

Veel vogels trekken, zoals ganzen, kieviten en buizerds. Maar het is vooral de trek van zangvogels die de najaarstrek tot een belevenis maakt: spreeuwen, kneutjes, vinken, sijzen, veldleeuweriken, graspiepers en koperwieken die met duizenden tegelijk door en over ons land trekken. De uiteindelijke bestemming is voor alle soorten elders. Kleinere zangvogeltjes zoals de zwartkoppen en de tjiftjaffen trekken meestal niet verder dan Zuid-Europa, terwijl de fitis, tuinfluiter en karekiet tot ver in Afrika vliegen. Soms komen er ook zeldzaamheden voorbij, zoals de steppekiekendief. Goed herkenbaar aan zijn haast spookachtige verschijning, wit van onderen met een opvallend smal zwart vleugelpuntje.

Tip: de vogels die in de wintertuin achter blijven kan je een handje helpen.

Tel zaterdag vogels tijdens de Euro Birdwatch 2023

Foto: Jan Lok, een wolk kneuen.

Hoe de wind waait

Hoeveel vogels dit weekend overvliegen hangt van het weer af. Zuiden, zuidwesten of zuidoostenwind met een kracht van 3-4 aan de kust is gunstig. Een beetje regen is niet erg, maar met hoosbui gaan de vogels naar de grond en zijn ze dus niet te zien. Noordenwind (wind mee!) is voor de vogels fijn, voor de tellers minder. De vogels vliegen dan hard en hoog en zijn dus amper te zien.

Zaterdagavond maakt Vogelbescherming in samenwerking met trektellen.nl de top 10 van de getelde vogels en andere bijzonderheden bekend.

Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Tel op 18 en 19 november herfstgasten in je tuin.

Fotocredits introfoto: spreeuwen treks Elstef. op Pixabay.