AMSTERDAM – De Bomenstichting heeft recent de ‘Bomen van de Ereklasse’ geïntroduceerd. Daarin krijgen de oudste, mooiste en meest bijzondere exemplaren van ons land een plaats. Deze ‘toppers’ zijn opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen.
 

Top 10 bomen Drenthe

Iedere maand wordt de ‘top tien’ van één van onze provincies bekend gemaakt. De topbomen van Friesland en Groningen zijn inmiddels gepubliceerd en in de maand september is Drenthe aan de beurt. De bomen worden beoordeeld op schoonheid, omvang, soort, een ‘bijzonder verhaal’ enz. Een belangrijk criterium is bovendien dat ze zichtbaar moeten zijn voor iedereen.

De top drie van Drenthe
1. Dikke eik in Beilen: plantjaar 1750 – 1800, hoogte 23 meter (zie intro-foto Jeroen Philippona)
2. Paardenkastanje park Overcingel in Assen: plantjaar 1825 – 1850, hoogte 24 meter
3. Breukebomen in Yde: plantjaar 1900 – 1910, hoogte 8 meter

Breikebomen in Yde

Huize Breukeboom in Yde, foto Riny Riezebos

 

 

 

 

 

 

 

De mythe van de Breukeboom
In Yde staan de enige ‘breukebomen’ van Nederland: heilige bomen met helende krachten voor lijders aan liesbreuken. Dit volksgeloof gaat terug naar 1830, toen smid Willem Nijenhuis zich met zijn bruid in Yde vestigde. Nijenhuis vertelde aan een boer, die een dochtertje had met een liesbreuk, dat een Duitse dokter liesbreuken genas door drie spijkers in een boom te slaan onder het uitspreken van een spreuk. Als de spijkers de stam waren ingegroeid, zou de patiënt genezen zijn. Nijenhuis liet de boer op diens dringende verzoek drie spijkers slaan in een van de wilgen voor zijn huis en sprak na een diepe buiging voor de boom een vreemde spreuk uit. Enige tijd later genas het dochtertje van de boer. Het gerucht verspreidde zich snel en menig lijder aan hernia of liesbreuk ging naar Yde, kocht van Nijenhuis drie spijkers en sloeg die zo diep mogelijk in de boom, nadat Nijenhuis voor de boom had gebogen en een onverstaanbare spreuk had gemompeld. De kans op genezing steeg als Nijenhuis zelf de nagels in de boom sloeg. Maar dat was aanzienlijk duurder. Helaas bleef in ook veel gevallen genezing uit. Na de dood van Nijenhuis in 1875 heeft dochter Anna de genezingspraktijk voortgezet en in 1882 kleindochter Jantien. De wilgen zijn vervangen door populieren, die weer zijn vervangen door vier linden. Nog twee zijn daarvan over. De laatste spijkers zijn in 1930 in de boom geslagen.
Bron: Bomenstichting

 

Foto’s en korte beschrijvingen van de gehele top tien van Drenthe staan op de site van de bomenstichting.

paardenkastanje, foto Lutein Rademaker

paardenkastanje, foto Lutein Rademaker

 

 

Breukeboom, foto Simen Brunia

Breukeboom, foto Simen Brunia

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ereklasse
Jeroen Philippona van de werkgroep Monumentale Bomen: ‘Het idee voor deze Ereklasse is van Frans Baltussen, een veteraan als het gaat om boomverzorging. Hij vond dat we naast de categorieën ‘monumentale’ en ‘potentieel monumentale bomen’ nog een derde moesten kiezen. Wij, als Bomenstichting, vinden dat een mooi plan. We plaatsen de eenmaal gekozen topbomen op onze – voor iedereen toegankelijke – website. Onze vrijwilligers voegen er de meest recente foto’s en gegevens van de gekozen bomen aan toe. Hoewel bomen natuurlijk langzaam groeien en erg oud worden, zijn er toch voortdurend ontwikkelingen te zien. Ze waaien om, worden bedreigd door bouwplannen, verliezen onverwacht een deel van hun kroon, worden ziek enzovoort. Als Bomenstichting vinden we het belangrijk om op deze manier aandacht te vragen voor de belangrijke plaats van bomen in onze natuur en cultuur’.

Het Landelijk Register van Monumentale Bomen: www.monumentalebomen.nl