Klimaatverstandige keuzes – Een woonverzekering is een essentiële bescherming voor je meest waardevolle bezit. Tegenwoordig kan je kiezen voor een duurzame variant die zowel jouw wensen als het milieu respecteert. Zo’n verzekering bevordert klimaatverstandige keuzes en biedt tegelijkertijd uitgebreide dekking.

Klimaatverstandige keuzes

Duurzame woonverzekering

Maar wat is dat nu precies een duurzame woonverzekering? Waar moet je aan denken? Enkele voorbeelden:
– Sommige verzekeraars geven kortingen voor huizen die energiebesparende maatregelen hebben getroffen, zoals zonnepanelen, energiezuinige isolatie en efficiënte verwarmingssystemen.
– Daarnaast kunnen polissen ook milieuvriendelijke reparaties dekken.
– En er zijn verzekeraars die de mogelijkheid bieden een deel van de premie te investeren in milieuprojecten of groene energie. Dit zorgt ervoor dat je niet alleen je huis beschermt, maar ook actief bijdraagt aan een duurzamere wereld.
– Meest in het oog springend is of een polis voorschrijft te vervangen of te repareren.

Vervangen of repareren

Dat is een gedachte die helemaal past bij deze tijd. Hoewel het verleidelijk kan zijn om beschadigde zaken domweg te vervangen, is repareren vaak een verstandiger en duurzamer alternatief. In veel gevallen kunnen essentiële zaken namelijk vakkundig gerepareerd worden, wat niet alleen sneller en goedkoper is, het is ook duurzamer door lagere ecologische belasting. Al blijven er natuurlijk incidenten waarbij vervanging onvermijdelijk is; met bijkomend voordeel dat herstel de weg vrij maakt voor duurzame materialen en technieken.

Uitgebreide dekking

Een woonverzekering biedt doorgaans dekking voor verschillende soorten risico’s.
 De opstalverzekering dekt schade aan muren, dak en fundering veroorzaakt door bijvoorbeeld brand en storm.
De inboedelverzekering dekt de kosten van vervanging of reparatie van je persoonlijke bezittingen bij schade of diefstal.
De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die jij of je gezinsleden (inclusief huisdieren) toebrengen aan derden.

Waardestijging

Woonverzekeringen houden door middel van indexering rekening met de waardestijging van je huis. Stijgt die waarde, dan stijgt ook de verzekerde waarde van je onroerend goed en inboedel. Het risico van onderverzekering wordt op die manier uitgesloten.

Uitgebreide dekking en klimaatverstandige keuzes

Foto: Canva, op Pixabay.

In de afgelopen decennia doen zich significante veranderingen voor in de woonverzekeringsmarkt. Zorgen om klimaat en duurzaamheid zijn hier de aanjagers.

Klimaatrisico’s

Verzekeraars passen noodgedwongen hun polissen aan om adequater te reageren op de toenemende frequentie en ernst van klimaatgerelateerde schade. We kennen de journaalbeelden van overstromingen, stormen en bosbranden.

Bevorderen van duurzaamheid

Het bevorderen van duurzaam wonen is andere sterke trend. Gevoed door premiekortingen voor energie-efficiënte huizen tot de dekking van duurzame reparaties. Verzekeraars erkennen op die manier dat het verminderen van de ecologische voetafdruk van hun klanten niet alleen goed is voor het milieu, maar ook kan leiden tot minder schadeclaims op de lange termijn.

Big Data en AI

Met de opkomst van technologie zijn er ook digitale innovaties in de verzekeringssector. Door gebruik van Big Data en kunstmatige intelligentie (AI) worden risico’s beter ingeschat, beoordeeld en afgehandeld. Smart Home technologieën, zoals rookmelders en lekkagesensoren helpen weer bij het voorkomen van schade.

Geschiedenis van woonverzekeringen

De moderne woonverzekering dateert uit de 18e eeuw. In Nederland werd in die periode de eerste brandverzekeringsmaatschappij opgericht. In de loop der jaren breidde de dekking zich uit naar een breed scala aan risico’s waaronder, diefstal, stormschade en waterschade. Na de Tweede Wereldoorlog werd de woonverzekering gemeengoed.

Fotocredits introfoto: mel 88, op Pixabay