Bollenvogels tellen – Help de patrijzen. Vrijwilligers van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond gaan ook dit voorjaar weer op pad om de broedparen van bollenvogels te tellen op bollenvelden in de Bollenstreek. Zij doen dit al sinds 1999.
Tijdens de startbijeenkomst voor de vrijwilligers op 1 maart 2018 bleek dat in 2017 op ruim 600 hectare bollenland de vogels in kaart zijn gebracht. Typische broedvogels van het bollenland zijn de Veldleeuwerik en de Gele kwikstaart. De populaties van deze soorten lijken vrij stabiel. Daarnaast lijken weidevogels, zoals de Kievit en de Scholekster zich ook prima thuis te voelen op de bollenvelden.

Bollenvogels tellen

patrijzen

patrijzen
foto: sovon

Bollenstreek

Patrijzen

Ook de Patrijs is een typische vogel op de bollenvelden. De populatie is al jarenlang laag. Om die reden start ANLV Geestgrond, in samenwerking met Sovon en met subsidie van de Provincie Zuid-Holland, een nieuw project. Met dit project wordt dit voorjaar de populatie van de Patrijs in de gehele Bollenstreek in kaart gebracht. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor concrete maatregelen om de populatie te laten toenemen. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met agrarische ondernemers en andere beheerders van het buitengebied.

Fietsen

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Ontdek de natuur van de Bollenstreek op de fiets

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Vrijwilligers gezocht

Om de effecten van die maatregelen te kunnen meten, is het tellen van de vogels essentieel. In het nieuwe project worden mensen opgeleid om Patrijzen te tellen. Naast kennis van de manieren van tellen en registreren van gegevens is kennis van het gebied vereist.
Mede vanwege het opstarten van het project voor de patrijs is de ANLV op zoek naar nieuwe vrijwilligers die in het voorjaar vogels willen gaan tellen of ander vrijwilligerswerk willen doen, zoals gegevens verwerken.

Bent u geïnteresseerd in het tellen van boerenlandvogels en het patrijzenproject en wilt u meewerken aan een goed overzicht van de vogelpopulaties in de Bollenstreek? Laat het ANLV weten en stuur een e-mail naar Anja van Servellen (vanservellen@ziggo.nl) of Paul Venderbosch (paulsbus@casema.nl).

Meer informatie over vogelonderzoek zie www.sovon.nl