Binnenklimaat – Het binnenklimaat van veel gebouwen is slecht. Dat geldt voor kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere (semi)openbare gebouwen. Kleinschalig onderzoek suggereert dat planten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen met het binnenklimaat.

Binnenklimaat

Een groep onderzoeksinstituten, maatschappelijke organisaties en bedrijven gaat dit nu grootschalig onderzoeken. Bedrijven en zorginstellingen, die mee willen doen kunnen zich melden.

Lager ziekteverzuim

Planten brengen vocht in de lucht, kunnen de lucht reinigen van ongewenste stoffen en creëren ook een fijne omgeving. Dit kan ook economische besparingen opleveren, zowel via de technische kant (minder kunstmatige klimaatbeheersing, energiebesparing) als via een verbeterde prestatie van de gebruikers van een gebouw (bijvoorbeeld tot uiting komend in lager ziekteverzuim). Waarom laat de grootschalige toepassing van planten in gebouwen dan nog op zich wachten?

groen_kantoor
Bewustwording

“Omdat er onvoldoende harde getallen zijn en nog te weinig innovatieve en toepasbare groenoplossingen,” zegt projectleider Annemieke Smit van Alterra. “Het ontbreekt aan bewustwording en het hard maken van de economische effecten via besparingen aan de technische kant en verbeteringen voor de gebruiker. Er is anders gezegd geen kosten-batenanalyse waarop bedrijven en instellingen zich kunnen baseren als zij de inrichting van hun binnenruimten groener willen maken.”

Gezond leef- en werkklimaat

Het onderzoek moet leiden tot een verbeterde toepassing van groen in gebouwen voor duurzame inrichting en een gezond leef- en werkklimaat. Wat er tot nu toe aan onderzoek is gedaan is veelal nog te kleinschalig, versnipperd of uitgevoerd onder laboratoriumcondities. In een nieuw innovatieproject wordt niet alleen gekeken naar wat planten in fysisch opzicht aan de luchtkwaliteit in gebouwen bijdragen, maar ook wat de invloed daarvan is op het welzijn en gezondheid van de mensen die er werken of verblijven. Zo willen de onderzoekers kijken wat de daadwerkelijke effecten zijn van een grootschalige toepassing van planten op het binnenmilieu. Daarbij gaat de aandacht ook uit naar de kosten en baten ervan. Kun je bijvoorbeeld besparen op de traditionele energievretende luchtbehandelingssystemen? Kunnen planten het ziekteverzuim terugdringen of het concentratievermogen en (dus) de productiviteit van mensen bevorderen?

Groene Agenda

Het onderzoek maakt deel uit van De Groene Agenda, een koepelprogramma voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving, met een subsidie van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en wordt uitgevoerd door een groot samenwerkingsverband van instellingen en bedrijven, waaronder Alterra Wageningen UR, Fytagoras, Wageningen Universiteit, het IVN, de Dutch Green Building Council, de stichting iVerde, FloraHolland, Noviflora, Donkergroen en Priva.

“Nu zijn we alleen nog op zoek naar bedrijven en gezondheidsinstellingen, die mee willen doen. Dus naar praktijklocaties waar we het onderzoek gaan uitvoeren,” zegt Annemieke Smit. “Geïnteresseerden kunnen zich bij ons melden.”

Bron: Wageningen UR
intro-foto met dank aan kantoorgroen.com