Gezond – Wat is gezond? Wij brengen circa 90% van onze tijd binnenshuis door, de lucht die wij hierbij inademen is soms 5 tot 10 keer meer vervuild dan de lucht buiten. Uit onderzoek van klimaat architect Marius Ballieux, ondersteund door kamerplanten groothandel Waterdrinker Aalsmeer en Nieuwkoop Europe hydrocultuur, blijkt dat planten veel van de schadelijke Vluchtige Organische Stoffen (VOS) uit de lucht filteren. Dit heeft positieve effecten voor de gezondheid tot gevolg.

Gezond

Schadelijke stoffen

Planten reduceren schadelijke Vluchtig Organische Stoffen in de lucht met 50%.

Organische architectuur is gezond en goedkoper

Momenteel worden er bij het ontwerpen van bijvoorbeeld scholen, kantoorpanden of hotels vaak dure ventilatiesystemen ingecalculeerd. Als eigenaar van Ballieux Organic Architects zet Marius Ballieux zich in voor organische architectuur; “Bouwen met de Natuur”©. Hij zou graag zien dat vooraf, bij het ontwerpen van gebouwen, al rekening gehouden wordt met de inzet van planten, in plaats van achteraf als het gebouw al klaar is. Vooral omdat planten als natuurlijke luchtzuiveraars de rol van eerder genoemde ventilatiesystemen (gedeeltelijk) kunnen overnemen. Dit is niet alleen een prachtig voorbeeld van organische architectuur, maar het bespaart gewoonweg ook veel geld.

Spathiphyllum-Sweet-Chico-Air-so-pure

Harde cijfers

Om een en ander te bewijzen zijn harde cijfers nodig. De reden waarom Ballieux al geruime tijd testen uitvoert met door NASA gevalideerde apparatuur. Deze meten tot op moleculair niveau de samenstelling van de lucht. Het gaat hierbij niet zozeer om de hoeveelheid zuurstof (meestal 20-21%), maar vooral om de concentratie VOS. Deze stoffen scheiden wij als mens zelf uit, maar het zit ook in producten waarmee wij omringd worden. Denk bijvoorbeeld aan meubilair, vloerbedekking, elektrische apparatuur etc. Wanneer er een hoge dosis VOS in de ruimte aanwezig is waarin wij ons als mens bevinden, ontstaan er klachten als hoofdpijn, allergieën en andere ziektebeelden.

Positieve testresultaten
Om erachter te komen welke planten welk effect hebben, begon Ballieux de planten in een testomgeving te plaatsen. Hieruit bleek dat een plant onmiddellijk met absorberen begint en het gehalte VOS in enkele uren naar een nulpunt kan brengen. Na de positieve resultaten binnen de testomgeving, wilde Ballieux dit ook graag testen in een bestaande omgeving. Wat is hiervoor dan meer geschikt als een klaslokaal met 30 leerlingen? Resultaten verkregen met door NASA gevalideerde meetinstrumenten

En dan dit: Behalve het binnenklimaat is groen buiten op het schoolplein ook gezondheid bevorderend.


Binnenklimaat verbetert met 50%
De Jozefschool in Aalsmeer werd bereid gevonden om twee lokalen open te stellen voor een test: In een lokaal werden planten en meetinstrumenten geplaatst, in de ander alleen de meetinstrumenten. En hoewel er in plaats van de 75 benodigde planten voor optimaal resultaat, maar 30 planten geplaatst konden worden, zijn de resultaten alsnog verbluffend. Het gehalte VOS werd in het lokaal met planten namelijk met 50% gereduceerd! En dit betekent: een beter binnenklimaat voor leerlingen en leraren, minder ziekteverschijnselen en minder last van allergieën. En dat naast de overige positieve effecten die over de aanwezigheid van planten bekend zijn; een beter concentratievermogen, minder agressie en betere leerresultaten.

Ballieux Organic Architects, Nieuwkoop Europe en Waterdrinker gaan verder met testen want deze eerste resultaten betekenen een doorbraak in het streven van de drie partijen om een groene en gezonde leefomgeving te creëren!

Meer over duurzaam bouwen, lees ook over de noodzaak waarom.