Natuurberichten – In de afgelopen zeven jaar is Natuurbericht.nl uitgegroeid tot een gerenommeerd platform waar biologen van meer dan 15 organisaties dagelijks berichten publiceerden over actuele ontwikkelingen in de Nederlandse natuur.

Natuurberichten

Andere naam

Vanaf 26 november 2015 gaat de site natuurberichten.nl verder onder de naam Nature Today.

Met Nature Today komt de nieuwssite op een internationaal niveau. Het uiteindelijke doel is dat biologen van over de hele wereld op Nature Today verhalen publiceren over actuele ontwikkelingen in de natuur.

logo_naturetoday

Betrokken burgers

Het doel van het platform blijft ongewijzigd: de samenleving informeren over actuele gebeurtenissen in de natuur, zodat de verbondenheid met, kennis over en waardering voor de natuur versterkt wordt en burgers in toenemende mate worden gemotiveerd om actief bij te dragen aan de monitoring, beheer en behoud van natuur. Voornemen is om de nieuwe website zo in te richten dat eenvoudig regio’s aangemaakt kunnen worden. De site zal in de toekomst in meerdere talen beschikbaar zijn. Deze internationalisering zal geleidelijk ingevoerd worden.
Naast natuurliefhebbers profiteren ook de biologen van de ruimere focus. Nature Today biedt hen nieuwe kansen om hun passie op grote schaal met geïnteresseerden te delen en aandacht te vragen voor de planten en dieren waar ze veel over weten.

hommel_bloem

De bij Natuurbericht betrokken organisaties publiceerden tot nu toe ruim 5.500 natuurberichten die tezamen bijna 15 miljoen keer zijn bekeken door 2,7 miljoen mensen uit 208 landen.

Betrokken instanties

ARK Natuurontwikkeling, BLWG, De Natuurkalender, De Vlinderstichting, Ecomare, EIS Kenniscentrum Insecten, FLORON, FREE Nature, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Stichting ANEMOON, Stichting Bargerveen, Stichting RAVON, Vogelbescherming Nederland, Wageningen University, Werkgroep Europese Orchideeën, Werkgroep Grauwe Kiekendief, Zoogdiervereniging

intro-foto: rgb stoch, nemati, Akbar Nemati
foto hommel, rgb stock, semz,