Symposium over koraal – In het Koninklijk Paleis Amsterdam vond dinsdagavond 6 december 2016 het Paleis-symposium ‘Duurzame Caraïben’ plaats. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima waren gastheer en gastvrouw van het symposium.

Symposium over koraal

Symposium

Het symposium is ontwikkeld door André Kuipers en prof. Han Lindeboom. André Kuipers zet zich voor de samenleving in, met name op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en wetenschap. Prof. Han Lindeboom is hoogleraar Mariene ecologie aan de Wageningen Universiteit. Hij was voorzitter tijdens dit paleissymposium. Twee sprekers die vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leverden waren Jeremy Jackson en Glenn Thodé.

Stand van het koraal

Tijdens het symposium werd door de sprekers ingegaan op de stand van het koraal, waarbij er extra aandacht was voor de situatie rondom de Caribische delen van het koninkrijk. Aan bod kwamen bedreigingen van het koraal in het algemeen, maar ook specifieke factoren die van invloed zijn in het Caraïbisch gebied vanwege de locatie of de sociaaleconomische omstandigheden.

Jeremy Jackson is hoogleraar Oceanografie aan het Scripps Institution of Oceanography in San Diego, Californië. Hij bestudeert de negatieve effecten van het menselijk handelen op oceanen met bijzondere aandacht voor de ecologie van tropische zeeën, waaronder koraal.  De heer Jackson stond stil bij de omvang en oorzaken van de neergang van (Caraïbische) koralen. Ook brak hij een lans voor goed bestuur en regulering op het gebied van visserij.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Natuurberichten gaat verder als Nature Today

Behoud

Glenn Thodé is sinds 2012 rector van de universiteit van Aruba. Daarvoor was hij o.a. gezaghebber van Bonaire. In opdracht van het WNF heeft hij in de jaren negentig de grondslag gelegd voor wetgeving rond de aanwijzing van natuur- en zeereservaten. Als rector van de universiteit van Aruba maakt hij zich sterk voor duurzaamheid en hoopt hij een ‘groene faculteit’ te starten. Hij ging in zijn voordracht onder meer in op sociaal-economische omstandigheden, die van invloed zijn op het behoud van het koraal.

paleis op de dam

Gezonde koraalriffen

Doel van het symposium was om te benadrukken hoe de mens een positieve bijdrage kan leveren aan gezonde koraalriffen.

De Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam organiseert doorgaans twee symposia per jaar. Vooraanstaande sprekers bieden tijdens deze bijeenkomsten een verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en actuele thema’s.

Zie ook facebook, Het Koninklijk Huis.

[intro-fot0, rgb stock, phutureuk, Adam Short.]