Nieuwe serie postzegels – Het merengebied de Wieden is een toevluchtsoord voor menig vogelsoort en moerasplant. Zeldzame vegetaties, zoals trilvenen, blauwgraslanden en veenheiden, bieden een natuurlijke ankerplaats voor de evenzo zeldzame roerdomp, purperreiger en zwarte stern. Voor het zesde jaar op rij brengen PostNL en Natuurmonumenten een serie postzegels over stinsenplanten uit ter ere van de Nederlandse natuur. De postzegels schenken aandacht aan bijzondere natuurgebieden in Nederland. De derde serie van tien postzegels in 2023 geeft een inkijkje in de natuur van De Wieden. Speciaal voor deze serie ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn vanaf 12 juni verkrijgbaar.

Nieuwe serie postzegels

De derde serie van tien postzegels in 2023 geeft een inkijkje in de natuur van De Wieden.

Moerasgebied: De Wieden

De Wieden is een meren- en moerasgebied in de kop van de provincie Overijssel. Het is een vergraven laagveengebied. De grote plassen (wieden) zijn de thuishaven voor aalscholvers en grote kolonies wulpen. De roerdomp en purperreiger vinden beschutting in dit verstilde moeras. Samen met de Weerribben vormen de Wieden een belangrijk Europees moerasgebied.

Drasland, waterland, broekland

Wat nu West-Nederland is, was zo’n 6000 jaar geleden één groot moerassig en praktisch onbewoonbaar waterlandschap. Met het dalen van de zeespiegel werd de kust afgesloten door een onafgebroken duinenrij. De zeespiegel stabiliseerde. Moerassen bleven achter en zijn een van de ecosystemen met een groot ecologisch belang. De meeste moerassen liggen tussen het vasteland of een riviermonding en de zee, het water is merendeels brak en vormt een welkome habitat voor bijzondere flora en fauna. Een moeras functioneert als natuurlijk filter tegen vervuiling en absorbeert getijden die door stormen worden veroorzaakt. De Wieden is het grootste moerasgebied in Nederland.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Veldbloemen in april op nieuwe postzegels

Natuur in Nederland

Een gezamenlijke inzet is nodig om de schoonheid van de natuur in Nederland in stand te houden. Deze 3e uitgifte van 2023 besteedt in tien postzegels aandacht aan de natuur op en rond natuurgebied De Wieden. De serie ‘Beleef de Natuur’ is een samenwerking tussen Natuurmonumenten en PostNL. Na de eerste serie over de Markerwadden in januari, Skrok en Skrins in februari volgt na deze serie van De Wieden nog één serie van tien postzegels waarin de flora en fauna van een natuurgebied wordt geportretteerd aan de hand van foto’s van amateurfotografen.

Lees ook het artikel Veldbloemen op Postzegels op GroenVandaag.

Fotocredits introfoto: De Wieden gezien vanaf de Bramen, ten oosten van Giethoorn.Fotograaf: Gouwenaar (commons.wikimedia).