Operatie Steenbreek verwelkomt – Het Zuid-Hollandse Leiden heeft zich aangesloten bij Operatie Steenbreek. Hiermee geeft het stadsbestuur een impuls aan het verbeteren van het leefklimaat binnen haar gemeente en bevordert zij de biodiversiteit in de stad.

Operatie Steenbreek verwelkomt

Tegels eruit, plantjes erin

De campagne wordt gevoerd om burgers te enthousiasmeren hun tuinen, gevels en of daken te vergroenen. Minder stenen en meer groen in de tuin betekent meer insecten, meer vogels, meer andere dieren en meer stadsnatuur.
Onderzoek heeft aangetoond dat een groene leefomgeving een positieve uitwerking heeft op onze gezondheid en ons welzijn. Voor de de stad zorgt meer groen voor een betere afwatering van en een ontlasting van de riolering. Deze voordelen worden zo groot geacht dat de gemeente Leiden onder voorwaarden subsidie verstrekt aan burgers die hun tuinen vergroenen. Leiden is inmiddels de 8ste stad in Nederland die zich bij Operatie Steenbreek heeft aangesloten.

De campagne is een landelijke samenwerkingsverband tussen groene kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en burgers met als doel de toenemende betegeling van particuliere tuinen tegen gaan en zo het stedelijke leefklimaat verbeteren.

bron: Gemeente Leiden
foto: Operatie Steenbreek

operatie_steenbreekOperatie Steenbreek is in 2015 opgericht om concreet actie te kunnen voeren tegen de trend om particuliere tuinen te verharden. De aanleiding lag een jaar eerder in een discussie in Wageningen, waar werd nagedacht over de mogelijke negatieve effecten van de verstening op de stedelijke natuur. Vier stadsecologen sloegen de handen ineen en bedachten samen met medewerkers van Entente Florale Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Environmental Research en Hogeschool Van Hall Larenstein op welke wijze het probleem van verstening moest worden aangepakt. De activiteiten hadden een bijkomend voordeel: groen verbindt mensen.

LEESTIP: Lees ook dit artikel over stadsvergroening op GroenVandaag: Nederlands groen in Londense woonwijk

Stichting Steenbreek

Sinds januari 2019 is Stichting Operatie Steenbreek gefuseerd met Stichting Entente Florale Nederland en verdergegaan onder de naam Stichting Steenbreek. Samen met de partners wordt gewerkt aan een verbrede doelstelling om de ruimte om ons heen klimaatadaptief te maken met daarbij altijd aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Dat gebeurt door concrete groene acties in de tuin, op straat, in de wijk en in de hele buitenruimte.Meer over vergroenen van de directe leefomgeving

Lees ook deze artikelen op GroenVandaag: