LEIDEN – Het Zuid-Hollandse Leiden heeft zich aangesloten bij Operatie Steenbreek. Hiermee geeft het stadsbestuur een impuls aan het verbeteren van het leefklimaat binnen haar gemeente en bevordert zij de biodiversiteit in de stad.

Operatie Steenbreek

Tegels eruit, plantjes erin

De campagne wordt gevoerd om burgers te enthousiasmeren hun tuinen, gevels en of daken te vergroenen. Minder stenen en meer groen in de tuin betekent meer insecten, meer vogels, meer andere dieren en meer stadsnatuur.
Onderzoek heeft aangetoond dat een groene leefomgeving een positieve uitwerking heeft op onze gezondheid en ons welzijn. Voor de de stad zorgt meer groen voor een betere afwatering van en een ontlasting van de riolering. Deze voordelen worden zo groot geacht dat de gemeente Leiden onder voorwaarden subsidie verstrekt aan burgers die hun tuinen vergroenen.
Leiden is inmiddels de 8ste stad in Nederland die zich bij Operatie Steenbreek heeft aangesloten.

De campagne is een landelijke samenwerkingsverband tussen groene kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en burgers met als doel de toenemende betegeling van particuliere tuinen tegen gaan en zo het stedelijke leefklimaat verbeteren.

bron: Gemeente Leiden
foto: Operatie Steenbreek