Het duurzame vervoermiddel – Elektrische scooters zijn een schoon, milieuvriendelijk vervoermiddel. Door je te verplaatsen met een elektrische scooter verminder je je ecologische voetafdruk, en help je de klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast zijn ze stil, en vergen ze weinig onderhoud. Hier worden de voordelen van de elektrische scooter als duurzaam vervoermiddel uiteengezet.

Het duurzame vervoermiddel

Geen uitstoot

Het grootste voordeel van elektrische scooters is dat ze tijdens hun gebruik geen emissies produceren. Met andere woorden, wanneer je op een elektrische scooter rijdt draag je niet bij aan luchtvervuiling of de uitstoot van broeikasgassen. Dit in tegenstelling tot traditionele scooters, die op benzine rijden en daardoor verontreinigende stoffen uitstoten in de atmosfeer. Dit draagt bij aan klimaatverandering, maar ook aan een slechte luchtkwaliteit. Door te kiezen voor een elektrische variant ben je in het geheel niet meer afhankelijk van benzine. Elektrische scooters worden aangedreven door oplaadbare batterijen. Het opladen van deze batterijen kan met behulp van hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. Kortom, het opladen kan op volledig duurzame wijze.

Duurzame productieprocessen, weinig reparatie

Die duurzaamheid is ook van kracht voor het productieproces en de reparatie vereisten. Vanwege het ontbreken van complexe verbrandingsmotoren, stoot het produceren van een elektrische motor minder broeikasgassen uit. Daarnaast worden er lichtere materialen gebruikt, wat ook zorgt voor een verminderde emissie van koolstof. Wat reparaties betreft heeft een elektrische scooter minimale vereisten. Zo hoeven de onderdelen minder vaak vervangen te worden. Dit komt doordat elektrische motoren minder bewegende onderdelen hebben in vergelijking met benzine gedreven scooters. Dit vermindert de kans op mechanische storing, en dus ook de noodzaak van frequente reparaties.

Eenvoudig onderhoud

Voor de eigenaar is de elektrische variant absoluut te verkiezen boven een benzine gedreven scooter, omdat het onderhoud zo eenvoudig is. Doordat elektrische scooters een eenvoudiger aandrijfsysteem hebben, ontstaat er minder slijtage aan componenten als de koppeling en de motor. Dit zorgt ervoor dat de onderdelen een langere levensduur hebben. Bovendien ontbreekt bij de elektrische variant de noodzaak om de olie regelmatig te verversen. Niet alleen is een elektrische scooter dus duurzamer dan de benzine gedreven tegenhanger, het heeft ook veel eenvoudigere onderhoudstaken. Batterijcontrole, band onderhoud en schoonmaken kunnen gemakkelijk gedaan worden, eventueel zelfs zonder professionele hulp door de eigenaar zelf. Het is daardoor niet alleen positief voor de milieu-impact, maar ook voor de kosten.

De scooter van de toekomst

De duurzame voordelen van de elektrische scooter gaan nog verder: ze zijn ook het meest toekomstbestendige alternatief. Vanaf 2021 moeten benzine gedreven scooters voldoen aan de nieuwe eisen in de EU-richtlijn voor uitstoot van schadelijke stoffen. Deze richtlijn schrijft voor hoe hoog de uitstoot van bepaalde stoffen, zoals fijnstof en koolstofmonoxide, maximaal mag zijn. Vooral de oudere modellen van benzine gedreven scooters hebben vaak een te hoge uitstoot van deze stoffen. Op steeds meer plaatsen zijn milieuzones ingesteld, waar benzine gedreven scooters die voor een bepaalde datum gemaakt zijn niet meer mogen rijden. De regels voor benzine gedreven scooters zullen de komende jaren waarschijnlijk steeds verder aangescherpt worden, en mogelijk worden ze na 2030 helemaal niet meer verkocht. De elektrische scooter is dus niet alleen duurzamer, het is ook de scooter van de toekomst.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Elektrisch rijden en de noodzaak van echt groen

Fotocredits introfoto: Marlene Leppänen, op Pexels.