De Groene Motor – Bij De Groene Motor is er een nieuwe ronde van de voucherregeling ‘Zelf Doen – voor een groene omgeving’ van start gegaan, met dank aan de Provincie Zuid-Holland. Vrijwilligersgroepen die actief zijn in het groen kunnen via de website zelfdoeninzh.nl een subsidieaanvraag indienen voor hun groene projecten. Er zijn vouchers van 250, 500 en 1000 euro.

De Groene Motor

openbaar groen in de leefomgeving

Microfinanciering

De Zelf Doen-regeling is een vorm van microfinanciering voor projecten die zonder een financieel steuntje in de rug niet gerealiseerd kunnen worden. “We merken dat deze regelingen van enorm belang zijn voor vrijwilligersinitiatieven. Ons team heeft inmiddels een indrukwekkend aantal voorbeelden van projecten die dankzij kleine bijdragen een grote impact op de omgeving hebben gemaakt”, aldus Leonie van der Geest, programmamedewerker van De Groene Motor.

Gezonde leefomgeving

De regeling is bedoeld voor Zuid-Hollandse vrijwilligersinitiatieven van tenminste 3 personen en voor stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken om hun groene doelstellingen te realiseren. Steeds meer vrijwilligers zetten zich in voor de natuur en het groen in onze samenleving. Een mooie manier om je handen uit de mouwen te steken, een gezonde leefomgeving voor iedereen te creëren of om je buurtgenoten beter te leren kennen.

Via de Zelf Doen-regeling draagt De Groene Motor graag een steentje bij aan initiatieven die zich inzetten voor de natuur en een groenere omgeving in Zuid-Holland. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de aanschaf van gereedschap, beschermingsmiddelen, beplanting en hulpmiddelen. Maar ook voor voorlichtingsprojecten en kennisvergroting van vrijwilligers kun je bij de regeling aankloppen.

Kijk voor uitgebreidere informatie, voorwaarden en het indienen van een aanvraag op zelfdoeninzh.nl onder ‘Onze voucherregelingen’.