HoningbijenImkers verhuizen dit voorjaar weer miljoenen honingbijen in hun bijenkasten naar fruitboomgaarden, zodat ze daar de bloesem kunnen bestuiven. De imker zorgt dat zijn bijenvolken sterk en gezond de winter zijn doorgekomen en brengt hen naar luilekkerland. Fruittelers verwelkomen dit bezoek in hun boomgaarden met open armen.

Dit artikel is verzorgd door de Nederlandse Bijenvereniging en de Nederlandse Fruittelers Organisatie.

olmenhorst in bloei bloesem

Honingbijen

Imkers en fruittelers

Telers overal in Nederland maken dankbaar gebruik van de goede zorg van imkers voor hun bijenvolken. Imkers benutten op hun beurt de bloeiende fruitbloesem, die volop voedsel levert voor hun bijen. Een gezonde bijenstand is van groot belang voor de telers. Ze zijn immers afhankelijk van deze bestuivers die zorgen voor een goede fruitoogst in het najaar.

bijenradar van naturalis bij

Wilde bijen

Er bestaan naast de honingbij nog circa 360 andere soorten bijen, hommels en zweefvliegen, deze worden ook wel de “wilde bijen” genoemd. Deze wilde bijen leven niet in volken bij elkaar, maar leven alleen en zoeken hun nestgelegenheid in bijvoorbeeld holle stengels of hout, in de grond en een enkele zelfs in een verlaten slakkenhuis. De belangstelling van imkers en fruittelers gaat naast de honingbij steeds ook meer uit naar deze wilde bijen.

olmenhorst in bloei

Gevarieerd voedsel

Bloeiende bloemen of struiken naast de boomgaard zorgen voor meer gevarieerd voedsel voor alle bijen, ook als de bloesem is uitgebloeid. Ook geven insectenhotels en beschutte nestplekken tussen de bomen of in de grond meer bescherming en een beter leefgebied voor de wilde bijen.

LEESTIP: Lees ook dit artikel op GroenVandaag: Bloesembomen tuinplanten van de maand maart

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) vindt het heel belangrijk dat honingbijen én wilde bijen zich thuis voelen in de fruitboomgaarden. Samen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) start de NFO dit jaar het project “De Fruitigste telers zijn Gastvrij voor de Bij”, ondersteund door het Fruitpact van Provincie Gelderland. Met dit project geven imkers hun kennis over bijen door aan fruittelers, en worden nog meer boomgaarden gastvrij gemaakt voor de bij.

Natuurlijk kan iedereen bloeiende bloemen en kruiden planten die tot het najaar voor voedsel voor de bij kunnen zorgen. Zo doen we niet alleen de bij, maar ook onszelf een plezier!

imkerijdag

Open imkerijdagen en zachtfruitdagen

Wil je zelf bijen in actie zien tussen de fruitbomen en meer weten over de wondere wereld van bijen? Kom dan naar de Landelijke Open Imkerijdagen of de Zachtfruitdagen in het weekend van 13 en 14 juli en stel je vragen zelf aan een imker of fruitteler op zo’n 300 imkerijen en kleinfruitbedrijven in Nederland.

Meer informatie www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag of www.defruitigste.nl/activiteiten