ZUID-HOLLAND –  Onder het motto ‘geen beter doel dan een groen doel’ proberen bewoners van buurten in Nederlandse gemeenten steeds vaker, al dan niet verenigd in een buurtvereniging, groene initiatieven te financieren door middel van crowdfunding.

Subsidie voor groen

De provincie Zuid-Holland wil groene initiatieven ondersteunen door het ter beschikking stellen van een subsidie. Dit ter hoogte van hetzelfde bedrag dat de buurt in een Zuid-Hollandse gemeente bij elkaar heeft weten te krijgen.

 

Voorwaarden
De subsidie wordt verstrekt tot een maximum van € 5.000 euro en er moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals:
-Het initiatief draagt bij aan de actieve betrokkenheid van bewoners bij het groen in hun omgeving.
-Het project draagt bij aan de realisatie van groen en/of het toegankelijk maken van groen en/of de biodiversiteit.
-De grondeigenaar is akkoord met het project.
-Het gebied is (wordt) openbaar toegankelijk, eventueel onder voorwaarden.

Als voorbeelden van projecten noemt het provinciebestuur het uitbreiden van een buurttuin, herstellen van een houtwal, aanleggen van een bijentuin of opknappen van een natuurspeeltuin.

2389 enthousiastelingen steunden met € 213.558,08
25 campagnes voor natuur


Workshop in het Provinciehuis

Op 12 april aanstaande, ’s avonds van half zeven tot half tien, is er in het Provinciehuis een workshop voor geïnteresseerden, opgeven via info@voorjebuurt.nl.

 

bronnen:
De Groene Stad
Voor in je buurt
Crowdfunding Voor Natuur

foto: rgb stock, lekki, Lex.