Assen en Bloemendaal – De uitslag van de Groene Stad Challenge editie 2022 is bekend. In deze tweede editie lieten 123 gemeenten zich analyseren op de kwaliteit en hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom. De groenste stad van Nederland is het Drentse Assen. Daar bestaat bijna 60% van de oppervlakte uit groen. Bloemendaal in Noord-Holland is nog steeds het groenste dorp van Nederland. Voor de Groene Stad Challenge is het groen en de groenpotentie in de woonomgeving van ruim 6,7 miljoen inwoners in 698 plaatsen en 4430 Nederlandse buurten in kaart gebracht.

Assen en Bloemendaal

Groenpotentie

Er is binnen Nederlandse steden en dorpen, zoals Assen en Bloemendaal laten zien, een enorme groenpotentie. Zo is er een kleine 41 miljoen vierkante meter aan parkeervakken die vergroend kunnen worden. Ook is er ruimte voor het planten van meer dan 655.000 grote bomen of 3,9 miljoen kleine bomen.

In de 123 deelnemende gemeenten (36% van het totaal van Nederland) is er ruim 186,5 miljoen vierkante meter aan plat dak – zo’n 37.300 voetbalvelden – dat zich leent voor vergroening. Van de bestaande openbare gazons is er bij ruim 232 miljoen vierkante meter ruimte voor opwaardering.

Zinloze verharding

Joeri Meliefste, Expert Stedelijk Groen bij Sweco: “We zien de aandacht voor groen in veel Nederlandse gemeenten toenemen, maar er is ook nog heel veel ruimte voor verbetering. Zo is er in de 123 gemeenten die wij onder de loep namen een kleine 9,4 miljoen vierkante meter aan zinloze verharding. Denk aan veel te brede stoepen en versteende hoeken en pleintjes. Al deze zinloze verharding biedt enorme kansen voor verdere vergroening, bijvoorbeeld om hittestress, wateroverlast of verdroging tegen te gaan, maar ook om verblijfskwaliteit en gezondheid te verbeteren en de biodiversiteit in de stad een impuls te geven.”

Bloemendaal

foto; Bloemendaal, Vitalii Kyktov op Unsplash

Top 10 Groenste steden 2022

01-Assen
02-Rijswijk (1)
03- Delft (2)
04- Bussum
05- Soest (3)
06- Zeist (4)
07- Lelystad
08- Nieuwegein (5)
09- Apeldoorn (6)
10- Doetinchem (7)

Top 10 Groenste dorpen 2022

01- Bloemendaal (1)
02- Huis ter Heide (2)
03- Barger-Compascuum (gemeente Emmen)
04- Zoelen (3)
05- Doorn (4)
06- Oosterbeek (5)
07- Aerdenhout (6)
08- Maarn (7)
09- Gees (gemeente Coevorden)
10- Ellecom (8)

* tussenhakjes hde posities van 2021

Bekijk de volledige ranglijsten en analyse.

Een groen stad helpt tegen klimaatverandering

foto, Groene Stad Challenge

Uitzonderlijk groen Assen

Met een groenpercentage van ruim 59% scoort Assen aanzienlijk beter dan het landelijk gemiddelde van iets meer dan 44%. Een kleine 24% van dat groen bestaat in Assen uit bomen; in de rest van Nederland is dat 16%. Van al het groen in Assen is 62% openbaar groen, wat neerkomt op meer dan 165 vierkante meter per bewoner. Als daar de tuinen van de inwoners van Assen bij op worden geteld, is dat bijna 227 vierkante meter. Meliefste: “Assen heeft bijzonder groene buurten. Zo hebben er maar liefst veertien een A-rating, de hoogste score.

Lees ook dit artikel: Groene stad tegen klimaatverandering.

Fotocredits:
-introfoto, Assen, Denise Jans, op Unsplash

Groene Stad Challenge

De Groene Stad Challenge – waarvan de eerste editie in 2021 plaatsvond – helpt gemeentes hun groenambitie sneller te realiseren. De combinatie van de methodieken van NL Greenlabel, de Husqvarna Urban Green Space Index en de kennis en data van Sweco, stelt het team in staat inzicht te geven in de mate van vergroening per wijk of buurt en laat bovendien zien waar ruimte is voor meer groen. Sweco analyseert hiervoor data, satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) van ruim 123 gemeentes in 6 provincies.

Op basis van openbare databronnen van PDOK, CBS en BGT, luchtfoto’s (2020), en wereldwijd verzamelde data van Husqvarna en het HUGSI-platform, is het team achter de Groene Stad Challenge in staat gedegen analyses te maken van het groen in de Nederlandse steden en dorpen. De analyse wordt gedaan tot op een detailniveau van 50 cm nauwkeurigheid.

Lees ook dit bericht op GroenVandaag: Provincie subsidie voor groene buurtinitiatieven